Course 002

รวมประเด็นควรรู้ในภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.6 (41)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6210-06-228-002-04-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6210-06-228-002-04-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

วิทยากร

 • พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์
 • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 33 ข้อ ต้องทำให้ได้ 20 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ภาษีที่หลายๆท่านไม่อยากโดนปรับเพราะค่าปรับเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นสูงเหลือเกิน ในคอร์สนี้เรารวบรวมประเด็นควรรู้สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มมาไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่หลายคนมักเข้าใจผิดบ่อยๆ ไปจนถึงเทคนิคการยื่นแบบภาษี และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างง่ายมาให้ศึกษากัน

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำเนื้อหา

00:07

บทที่ 2 ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร

00:02

บทที่ 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:11

บทที่ 4 ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:05

บทที่ 5 ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:03

บทที่ 6 วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:18
บทที่ 7 ประเภทใบกำกับภาษีและการออกใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูป
00:25
 • ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
00:20
 • ข้อแตกต่างใบกำกับภาษีเต็มรูปกับ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
00:07
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้
00:17
 • ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
 • ข้อห้ามในการออกใบกำกับภาษี
00:09

บทที่ 8 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด (Tax Point)

 • กรณีขายสินค้าและให้บริการ
00:06
 • กรณีตัวอย่างอื่นๆ 
Preview 00:19

บทที่ 9 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ

00:11

บทที่ 10 การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:24

บทที่ 11 การกรอกแบบ ภพ.30

00:16

บทที่ 12 ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

Preview 00:12

บทที่ 13 ภาษีซื้อต้องห้าม Part 1

00:13

บทที่ 14 ภาษีซื้อต้องห้าม Part 2

00:17

บทที่ 15 ภาษีซื้อต้องห้าม Part 3

00:19

บทที่ 16 โทษเกี่ยวกับการปฏิบัติติที่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:08

บทที่ 17 ถาม-ตอบปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม Part 1

00:18

บทที่ 18 ถาม-ตอบปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม Part 2

00:14

บทที่ 19 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ด้านรายได้
00:15
 • ด้านค่าใช้จ่าย
Preview 00:17

บทที่ 20 Update ความรู้ภาษี

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
00:15
 • SMEs กับบัญชีเล่มเดียว
00:29

บทที่ 21 ปฏิทินบัญชีและภาษี

00:08

บทที่ 22 ทบทวนบทเรียน

00:05

4.6 จาก 5

การให้คะแนน 41 ครั้ง