ราคาปกติ 300 บาท 269 บาท

Course 008

Update บัญชีและภาษี

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี : 6101-06-228-008-01-E
  • ผู้สอบบัญชี : 6101-06-228-008-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี : บัญชี 02:00 ชม. อื่นๆ 01:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี : บัญชี 02:00 ชม. อื่นๆ 01:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

  • ศิรินภา เกียรติโอภาส
  • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ต้องทำให้ได้ 9 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

คอร์สนี้เราได้รวบรวม Update ความรู้บัญชีและภาษีสำหรับปี 2017 ที่สำคัญๆ สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีมาให้ได้เรียนกัน ถ้าใครสงสัยว่าปีนี้มีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่หรือไม่ มีกฎหมายใดที่เปลี่ยนแปลงและกระทบต่อการบันทึกบัญชีบ้าง อัตราภาษีจะเปลี่ยนไปไหม และสรรพากรเพ่งเล็งรายการแบบไหนที่เป็นความเสี่ยง เรามาเรียนกันได้ในคอร์สนี้เลย

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา
Update ความรู้บัญชี • ทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินกิจการ PAEs Preview 00:15
• แนวทางร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 00:32
• ทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินกิจการ NPAEs 00:06
• การเปลี่ยนแปลง พรบ.คุ้มครองแรงงาน VS การบันทึกบัญชีผลประโยชน์พนักงาน 00:04
Update ความรู้ภาษี • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษี ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน 00:09
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษี และการยื่นงบการเงินแก่สรรพากร 00:06
• ประเทศไทย 4.0 กับ National E-Payment Preview 00:17
• E-Commerce VS การเสียภาษี 00:28
Update ความรู้ผู้สอบบัญชี • ทิศทางมาตรฐานการสอบบัญชี 00:03
• Update ข่าวสารผู้สอบบัญชี 00:10
• ประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากร ที่ผู้สอบบัญชีควรคำนึง Preview 00:50