500 บาท

Course 011

มือใหม่รับทำบัญชี ต้องรู้อะไรบ้าง

4.8 (60)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6304-06-228-011-02-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6304-06-228-011-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 05:30 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 05:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

คอร์สนี้รวบรวมเนื้อหาความรู้สำหรับนักบัญชีมือใหม่แบบสรุปครบจบที่เดียว ซึ่งจะปูพื้นฐานตั้งแต่ขอบเขตงานการทำบัญชี ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ บัญชีและเอกสารบัญชี และความรู้ด้านภาษี และพลาดไม่ได้กับวิธีการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 

 

เมื่อจบจากคอร์สนี้ไปท่านจะสามารถเริ่มรับงานบัญชีได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะในรูปแบบสำนักงานหรือฟรีแลนซ์

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 ภาพรวมของการรับทำบัญชี

Preview 00:37:00

บทที่ 2 คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ทำบัญชี

00:19:00

บทที่ 3 สิ่งที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

00:40:00

บทที่ 4 เอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชี

Preview 00:45:00

บทที่ 5 งบการเงินและองค์ประกอบงบการเงิน

00:49:00

บทที่ 6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล Part 1

01:01:00

บทที่ 7 ภาษีเงินได้นิติบุคคล Part 2

00:32:00

บทที่ 8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:55:00

บทที่ 9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

00:57:00

บทที่ 10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

00:13:00

บทที่ 11 ประกันสังคม

00:07:00

บทที่ 12 ปฏิทินบัญชีและภาษี

00:04:00

บทที่ 13 ทบทวนบทเรียน

00:01:00

4.8 จาก 5

การให้คะแนน 60 ครั้ง

 

Reviews