ราคาปกติ 600 บาท 500 บาท

Course 005

บัญชีและภาษีที่กิจการต้องรู้

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี : 6104-06-228-005-02-E
  • ผู้สอบบัญชี : 6104-06-228-005-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี : บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี : บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

  • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีเบื้องต้นที่กิจการต้องรู้ มีประโยชน์สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ประกอบการ โดยจะสอนพื้นฐานความรู้ที่ต้องมีหากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ทั้งในด้านบัญชี ภาษี และกฎหมาย เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถ download ปฏิทินบัญชีและภาษีสำหรับปีล่าสุด ไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทนำ

00:18

ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

00:42

สิ่งที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

00:42

บัญชีที่ต้องรู้สำหรับกิจการ Part 1

00:40

บัญชีที่ต้องรู้สำหรับกิจการ Part 2

Preview 00:43

ภาษีเงินได้นิติบุคคล Part 1

01:01

ภาษีเงินได้นิติบุคคล Part 2

00:32

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:55

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

00:57

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

00:13

ประกันสังคม

00:07

ปฏิทินบัญชีและภาษี

Preview 00:08

ทบทวนบทเรียน

00:32