ราคาปกติ 600 บาท 500 บาท

Course 005

บัญชีและภาษีที่กิจการต้องรู้

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี : 6101-06-228-005-01-E
  • ผู้สอบบัญชี : 6101-06-228-005-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี : บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี : บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

  • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีเบื้องต้นที่กิจการต้องรู้ มีประโยชน์สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ประกอบการ โดยจะสอนพื้นฐานความรู้ที่ต้องมีหากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ทั้งในด้านบัญชี ภาษี และกฎหมาย เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถ download ปฏิทินบัญชีและภาษีสำหรับปีล่าสุด ไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา
บทนำ 00:18
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด 00:42
สิ่งที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด 00:42
บัญชีที่ต้องรู้สำหรับกิจการ Part 1 00:40
บัญชีที่ต้องรู้สำหรับกิจการ Part 2 Preview 00:43
ภาษีเงินได้นิติบุคคล Part 1 01:01
ภาษีเงินได้นิติบุคคล Part 2 00:32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 00:55
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 00:57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 00:13
ประกันสังคม 00:07
ปฏิทินบัญชีและภาษี Preview 00:08
ทบทวนบทเรียน 00:32