ส่องเงินเดือนสายบัญชี เด็กจบใหม่ และคนมีประสบการณ์

 

นักบัญชี เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นส่วนใหญ่ และต้องมีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ในเชิงลึก รายงานบันทึกทางการเงินต่างๆ เป็นอีกสายงานที่ขาดตกบกพร่องเรื่องเงินหรือเอกสารไปไม่ได้เด็ดขาด เพราะส่งผลให้ขั้นตอนอื่นๆหรือฝ่ายอื่นๆได้รับผลกระทบได้

ซึ่งนักบัญชีจำเป็นต้องทำงานโดยตรงกับบุคคลต่างๆในองค์กร และบางองค์กรนักบัญชีต้องทำงานโดยตรงกับผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบการเงินสำหรับยื่นภาษี และเงินส่วนต่างๆขององค์กรนั่นเอง

ทาง adecco.co.th มีการสำรวจเงินเดือนของงานสายบัญชีเอาไว้ในปี 2019


1. เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Executive / Officer)

ฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ : 15,000 - 25,000 บาท

ผู้มีประสบการณ์ในสายงาน : 28,000 - 40,000 บาท

 

2. ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี (Accounting Assistant)

ฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ : 15,000 - 25,000 บาท

ผู้มีประสบการณ์ในสายงาน : 28,000 - 40,000 บาท

 

3. นักวิเคราะห์บัญชี (Accounting Analyst)

ฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ : 18,000 - 25,000 บาท

ผู้มีประสบการณ์ในสายงาน : 30,000 - 50,000 บาท

 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

ฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ : 20,000 - 28,000 บาท

ผู้มีประสบการณ์ในสายงาน  : 30,000 - 60,000 บาท

 

ผลสำรวจดังกล่าวเป็นเพียงค่าเฉลี่ย เงินเดือนที่ได้รับจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ

อย่างเช่น องค์กร ทักษะในสายงาน ประสบการณ์และความสามารถ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://adecco.co.th/salary-guide/2019/00001/7#job-des

Tag -
source: www.thaicpdathome.com