สรรพากร เปิดตัวนวัตกรรม ให้ความรู้ภาษีในรูปแบบดิจิทัล

     กรมสรรพากร ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เปิดตัวนวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัลภายใต้ชื่อ taxliteracy.academy ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

     โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ สร้างสรรค์และให้บริการคอนเทนต์ทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Youtube และบุคคลทั่วไปที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีและการประกอบธุรกิจ

     โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม taxliteracy.academy ก็คือ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และธุรกิจรายใหม่สามารถเข้าถึงความรู้ทางภาษีขั้นพื้นฐานได้โดยง่ายผ่านสื่อดิจิทัลที่รวดเร็ว สะดวก และสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ในวงกว้าง

     ปัจจุบัน ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้เติบโตขึ้นเป็นช่องทางหลักของธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดในอนาคต การเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบรายใหม่ มีความท้าทาย และไม่ใช่เรื่องง่ายในการเข้าใจเรื่องภาษี กรมสรรพากรจึงได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พัฒนานวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้ชื่อ taxliteracy.academy ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย และตอบโจทย์ผู้เสียภาษี เพื่อให้เป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษี กับกรมสรรพากรเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการต่อไป

 

     สำหรับ taxliteracy.academy นวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัลนี้ เปิดให้ใช้งานอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายที่ www.taxliteracy.academy

โดยจะเป็นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. การทดลองเล่น

โดยให้ผู้ใช้เลือกรูปแบบและเส้นทางการวางแผนภาษีสำหรับการประกอบธุรกิจของตนผ่านการ ตอบคำถามง่ายๆ ในผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ภาษี (Digital tax literacy product) สามารถย้อนกลับไป เลือกคำตอบ ได้ใหม่เมื่อเล่นจบ

2. การเรียนรู้

taxliteracy.academy จะมีคำอธิบายและการเปรียบเทียบระหว่างการเสียภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ระหว่างการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ความเข้าใจ

taxliteracy.academy จะทำให้ผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องภาษี และการบริหารเงินสดในมือดีขึ้น พร้อมกับได้รับ tax checklist ไว้อ้างอิงในการวางแผนภาษีในอนาคต

นวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีนี้ จะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการเงินสดและโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ดีขึ้นแก่ผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหม่ที่ประกอบธุรกิจค้าขายสินค้าและบริการทั่วไปและออนไลน์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน


สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก โทร.0-2272-9821

หรือ [email protected]

หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

 

ขอบคุณที่มา:

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000108052

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com