วิธียืนยันรายชื่อผู้สอบบัญชี (CPA) ประจำปี

นอกจากการตรวจสอบบัญชีให้ได้ตามมาตรฐานแล้ว ผู้สอบบัญชียังมีอีกสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี นั่นก็คือ การแจ้งยืนยันการลงรายมือชื่อธุรกิจกับทางสภาวิชาชีพบัญชี ว่าในปีที่ผ่านมาเราลงลายมือชื่อในงบการเงินธุรกิจอะไรบ้าง และให้ความเห็นหน้ารายงานเป็นอย่างไร

แม้ว่าวิธีการยืนยันรายชื่อนั้นไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนัก แต่เชื่อแน่ว่าผู้สอบบัญชีมือใหม่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรบ้าง หรือแม้แต่กระทั่งผู้สอบบัญชีที่มีใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีเป็นงานประจำ ในวันนี้ Thai CPD at Home จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจขั้นตอนการยืนยันรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปีกันตั้งแต่ต้นจนจบเลย


1.เข้าสู่ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี

เริ่มต้นจากการเข้าสู่ระบบสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับสมาชิกและผู้สอบบัญชีตาม link นี้เลย https://tfac.or.th/

 

 

2.ไปที่เมนูแจ้งยืนยันรายชื่อธุรกิจ

ถ้าใครเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว จะเห็นเมนูแจ้งรายชื่อธุรกิจอยู่ด้านซ้ายมือ ให้ไปกดแจ้งยืนยันรายชื่อธุรกิจได้เลย จากนั้นกดแจ้งยืนยันการสอบบัญชีอีกครั้งหนึ่ง

 

3.ยืนยันจำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

เราจะยังไม่สามารถแจ้งยินยันการสอบบัญชีได้ทันที ถ้าหากไม่ผ่านหน้าจอยืนยันจำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีก่อน ในหน้าจอนี้เราต้องแก้ไขจำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาให้ถูกต้อง จากนั้นกดยืนยันให้เรียบร้อย

 

4.แจ้งยืนยันวันที่ลงลายมือชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2564

ขั้นตอนนี้จะเป็นการยืนยันวันที่ลงลายมือชื่อผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 โดยเราเลือก drop down ปีที่ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยจากนั้นจะเห็นลิสลูกค้าตรวจสอบบัญชีที่เราเคยกรอกข้อมูลไว้ เรากดที่ปากกาเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปนี้

  • วันที่ลงลายมือชื่อ = วันที่ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี
  • รูปแบบแสดงความเห็น = เลือกรูปแบบความเห็น เช่น ไม่มีเงื่อนไข มีเงื่อนไข ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น
  • ขนาดของกิจการ (รายได้รวม) = แบ่งเป็น 3 หมวด คือ ต่ำกว่า 30 ล้าน, 30-300 ล้าน, มากกว่า 300 ล้าน

พอเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะกดยืนยัน อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อน โดยเฉพาะวันที่สิ้นงวดบัญชีเพราะหากกดยืนยันไปแล้วอาจจะย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วจ้า

และสำหรับลูกค้ารายไหนที่เราไม่ได้ลงลายมือชื่อในปีก็ต้องกดยกเลิกไปให้เรียบร้อย

 

5.แจ้งการสอบบัญชีเพิ่มของปี 2565

ไหนๆ ก็ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่ลงลายมือในปี 2564 แล้ว เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา อย่าลืมเพิ่มรายชื่อธุรกิจของปี 2565 ไว้ด้วยเลยในกรณีที่เราตกลงรับงานกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงเราต้องเพิ่มข้อมูลทุกๆ ครั้งที่มีการตกลงรับงาน แต่กรณีที่ปีนี้เป็นข้อมูลเดิมจากปีก่อนแล้วใครยังไม่ได้แจ้งการสอบบัญชี เราแนะนำกดคัดลอกจากปีก่อนมาได้เลย แล้วจึงค่อยเพิ่มหรือลดจำนวนลูกค้าลงให้เหลือตามความเป็นจริง

เพียงเท่านี้การแจ้งยืนยันรายชื่อการสอบบัญชีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

โดยปกติแล้ว timeline ของการยืนยันรายชื่อผู้สอบบัญชีจะต้องทำตามนี้

  • ลงลายมือชื่อ มกราคม – มิถุนายน = แจ้งยืนยันภายใน 30 มิถุนายนของทุกปี
  • ลงลายมือชื่อ กรกฎาคม – ธันวาคม = แจ้งยืนยันภายใน 31 ธันวาคมของทุกปี

แต่สำหรับปี 2564 นี้ เป็นปีที่พิเศษ เพราะว่าทางสภาได้ขยายระยะเวลาการแจ้งยืนยันรายชื่อรอบ 31 ธันวาคม ไปอีกจนถึง 31 มีนาคม 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้สอบบัญชีที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ค่ะ

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
หลักฐานการสอบบัญชีและเทคนิคในการตรวจสอบ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
รู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งระบบ