เก็บชั่วโมง CPD 2563 ไม่ครบ แก้ไขอย่างไร

อ่านสั้นๆ

ผู้ทำบัญชี หากอบรม CPD ไม่ครบในปี 2563 ต้องรีบอบรมในปี 2564 ให้ครบถ้วนเพื่อชดเชย และแจ้งในเว็บสภาวิชาชีพบัญชี เช่น ปี 2563 ขาดอยู่ 6 ชั่วโมง ต้องอบรมในปี 2564 = 6 ชม. (ที่ขาดไป) + 12 ชม. (ประจำปี 64) = 18 ชม.

ผู้สอบบัญชี ต้องทำ 2 ข้อได้แก่ 1. รีบอบรมชดเชยในปี 2564 ให้ครบ 2. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็นแก่สภาวิชาชีพบัญชี

 

เรื่องต้องรู้  

ในแต่ละปีทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องอบรมเพื่อเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องหรือ CPD และแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามเวลาที่กำหนด ดังนี้

ผู้ทำบัญชี ต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของปีถัดไป

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น

  1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
  2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี

และที่สำคัญผู้สอบบัญชี (CPA) ต้องยื่นแจ้งชั่วโมง CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี  

ซึ่งสำหรับปี 2563 ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ให้ใช้ชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการแทนชั่วโมงแบบเป็นทางการได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความนี้ได้เลยค่ะ

 

ถ้ายื่นชั่วโมง CPD ไม่ครบจะมีโทษอย่างไร?

ผู้ทำบัญชี จะมีโทษถือว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจถูกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากได้รับหนังสือแจ้งจะต้องชำระค่าปรับ และเมื่อชำระค่าปรับแล้วต้องอบรมชดเชยส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ไม่มีค่าปรับ แต่สภาวิชาชีพบัญชีอาจมีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติเพิ่มเติม

 

วิธีการแก้ไข

ผู้ทำบัญชี หากอบรม CPD ไม่ครบในปี 2563 ต้องรีบอบรมในปี 2564 ให้ครบถ้วนเพื่อชดเชย และแจ้งในเว็บสภาวิชาชีพบัญชี

ยกตัวอย่างเช่น

ปี 2563 ขาดอยู่ 6 ชั่วโมง ต้องอบรมในปี 2564 = 6 ชม. (ที่ขาดไป) + 12 ชม. (ประจำปี 64) = 18 ชม.

เราแนะนำว่าให้รีบอบรมชดเชยให้ครบตั้งแต่ต้นปี 2564 อย่ารอจนได้รับหนังสือจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อไปจ่ายค่าปรับนะคะ

เมื่ออบรมครบถ้วนแล้วอย่าลืมแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีที่ link นี้ทันทีค่ะ

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หากอบรม CPD ไม่ครบหรืออบรมแล้วแต่ไม่ได้ยื่นชั่วโมง CPD แก่สภาในเวลากำหนด ต้องทำ 2 ข้อได้แก่

1. รีบอบรมชดเชยของปี 2563 ในปี 2564 ให้ครบถ้วน

2. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็นแก่สภาวิชาชีพบัญชีภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์จำเป็นนั้นได้สิ้นสุดลง และเอกสารประกอบดังนี้

• หนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น Download

• แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(ผส.10) Download 

• หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีและรับรองสำเนาถูกต้อง Download

• หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล Download

สาเหตุที่ต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมเดิปเผยข้อมูลนั้นก็เพื่อดำเนินการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในงบการเงินในช่วงเวลาที่ไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม(CPD) หรือ ไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจํานวนชั่วโมง

พูดง่ายๆ ก็คือ งบที่ผู้สอบบัญชีเซนต์ไปในระหว่างที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของสภานั้นอาจจะขาดความน่าเชื่อถือก็เป็นได้ 

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ วิธีการแก้ไขหากท่านยังเก็บชั่วโมง CPD ไม่ครบในปี 2563 นะคะ สำหรับผู้ทำบัญชีอาจจะแก้ไขไม่ยุ่งยากเท่าผู้สอบบัญชี แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บชั่วโมง CPD ให้ครบถ้วนในแต่ละปีก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพวกเราอยู่ดีค่ะ

 

ท่านที่ยังขาดชั่วโมง CPD อยู่ ลองเลือกดูคอร์สอบรม CPD แบบออนไลน์ในนี้ นั่งอบรมง่ายๆ ได้ที่บ้านได้เลยจ้า

 

หากต้องการรับข่าวสารดีๆ อัพเดทความรู้บัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นจากเรา สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก:

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/67987

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66929

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
นักบัญชีมือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
สินค้าคงเหลือกับประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจ