ราคาปกติ 350 บาท 259 บาท

Course 030

สรุปการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้และทิศทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร

5.0 (73)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6501-06-228-010-01-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6501-06-228-010-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 02:30 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 02:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 13 ข้อ ต้องทำให้ได้ 8 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

ชวนนักบัญชีและผู้สอบบัญชีมาทำความเข้าใจกฎหมายภาษีที่เปลี่ยนแปลงกับพรี่หนอม Taxbugnoms

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สอบรม CPD อัพเดทความรู้ภาษีประจำปีนี้ ที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจ

- ประเด็นทางภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

- กฎหมายภาษีที่อัพเดท เช่น e-service และ ภาษีดิจิทัล

- วิธีการรับมือและวางแผนภาษี

 

ตบท้ายด้วย แนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

Part 1  สิ่งสำคัญที่เราต้องพิจารณา

   

     - กรอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

   

     - มาตรการด้านภาษีจากสรรพากร Part 1

Preview 25:00

     - มาตรการด้านภาษีจากสรรพากร Part 2

20:00

Part 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

     - วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

     - รายการลดหย่อนที่อัพเดท

     

     - แนวทางการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

17:00

Part 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

   

     - วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

   

     - นโยบายการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม

   

     - สรุปค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มจากค่าใช้จ่ายทางบัญชี

Preview 17:00

Part 4 ประเด็นอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

   

     - การเปลี่ยนแปลงประเภทเงินได้จากกองทุนรวม

   

     - ผลกระทบทางภาษี : บุคคลธรรมดา

   

     - เงินได้ดิจิตัลกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย Part 1

Preview 35:00

     - เงินได้ดิจิตัลกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย Part 2

   

     - ประเด็นสำคัญ : ภาษี e-Service

   

     - นิยามของบริการและแพลทฟอร์มวิธีคำนวณและจ่ายภาษีของผู้ประกอบการ

   

     - สรุปประเด็นภาษี e-Service

19:00

Part 5 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางกรมสรรพากร

   

     - ทิศทางใหม่ เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

   

     - National e-payment : ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (เดิม)

   

     - National E-Payment : กฎหมายที่บังคับใช้

   

     - พ.ร.บ. แก้ไขประมวลรัษฏากรฉบับที่ 48

   

     - ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ E-TAX invoice & E-Receipt

   

     - ระบบใบกำกับภาษีเดิม กับ e-Tax Invoice

   

     - E-TAX invoice By E-mail

Preview 17:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 73 ครั้ง

 

Reviews