25 บาท

Course 021

มาตรการภาษี New Normal

5.0 (107)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6310-06-228-021-02-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6310-06-228-021-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 01:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 01:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ต้องทำให้ได้ 3 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

ครั้งแรกของการ “เก็บชั่วโมง CPD แบบออนไลน์” ที่จะทำให้เราทุกคนได้ทั้งความรู้และได้บุญไปพร้อมกัน

 

ชวนทุกท่านร่วมกันทำบุญคอร์สนี้ ด้วยจำนวนเงินคนละ 25 บาท โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พวกเราจะไม่หักค่าใช้จ่าย แต่มอบให้กับการช่วยเหลือเด็ก ๆ ในชายแดนใต้ให้มีชีวิตที่สดใส หลัง Covid-19 ผ่านโครงการ Give for Child Fight Covid-19 และโครงการอื่นๆ ในแคมเปญ "เทใจสู้โควิด" ทั้งจำนวน 

 

เต็มอิ่มกับความรู้ภาษีแบบ New Normal ในหัวข้อต่างๆ ที่ไม่ควรพลาด

สอนโดยวิทยากรมากประสบการณ์ Blogger ภาษีชื่อดังของประเทศ พรี่หนอม จากเพจ TaxBugnoms

ดูรายละเอียดโครงการและยอดบริจาคได้ที่นี่ คลิก 

ครั้งแรกของการ “เก็บชั่วโมง CPD แบบออนไลน์” ที่จะทำให้เราทุกคนได้ทั้งความรู้และได้บุญไปพร้อมกัน

 

ชวนทุกท่านร่วมกันทำบุญคอร์สนี้ ด้วยจำนวนเงินคนละ 25 บาท โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พวกเราจะไม่หักค่าใช้จ่าย แต่มอบให้กับการช่วยเหลือเด็ก ๆ ในชายแดนใต้ให้มีชีวิตที่สดใส หลัง Covid-19 ผ่านโครงการ Give for Child Fight Covid-19 และโครงการอื่นๆ ในแคมเปญ "เทใจสู้โควิด" ทั้งจำนวน 

 

เต็มอิ่มกับความรู้ภาษีแบบ New Normal ในหัวข้อต่างๆ ที่ไม่ควรพลาด

สอนโดยวิทยากรมากประสบการณ์ Blogger ภาษีชื่อดังของประเทศ พรี่หนอม จากเพจ TaxBugnoms

ดูรายละเอียดโครงการและยอดบริจาคได้ที่นี่ คลิก 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำหลักสูตรประเด็นสำคัญทางภาษี

Preview 00:01:00

บทที่ 2 New Normal มีผลกระทบธุรกิจอย่างไร

00:03:00

บทที่ 3 New Normal ผลกระทบภาษี

00:01:00

บทที่ 4 มาตรการเลื่อนเวลานำส่งภาษี

00:07:00

บทที่ 5 มาตรการเร่งคืนเงินภาษี

00:05:00

บทที่ 6 มาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นการชั่วคราว

00:10:00

บทที่ 7 มาตรการจูงใจ กิจกรรมต่างๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

00:12:00

บทที่ 8 New Normal จัดการภาษีอย่างไร

00:03:00

บทที่ 9 ภาษีบุคคลธรรมดา วางแผนภาษีอย่างไร

00:09:00

บทที่ 10 ประเด็นสำคัญภาษีเงินได้นิติบุคคล

Preview 00:08:00

บทที่ 11 ทบทวนเนื้อหา

00:01:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 107 ครั้ง

 

Reviews