ราคาปกติ 700 บาท 529 บาท

Course 022

เจาะลึกหลักฐานการตรวจสอบบัญชี และประเด็นที่น่าสนใจ

4.7 (23)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6310-06-228-022-01-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6310-06-228-022-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

การตรวจสอบบัญชี เป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด แต่บางครั้งมาตรฐานการสอบบัญชีนั้นเข้าใจยากเหลือเกิน 

เราจึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายความสำคัญของหลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานเหล่านั้นอย่างง่ายๆ และมีตัวอย่างประกอบ จากผู้สอบบัญชีที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูง

เนื้อหาในคอร์สนี้ ประกอบด้วย

  • สรุปสาระสำคัญของหลักฐานการสอบบัญชี
  • วิธีการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี ครอบคลุมมาตรฐานการสอบบัญชี TSA 500, 501, และ 505
  • พร้อมทั้งมีตัวอย่างการจัดทำแบบคำขอยืนยันยอด (Confirmation) โดยใช้ Mail Merge

 

พิเศษ++ ท่านสามารถ Download ไฟล์คำขอยืนยันยอดไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

Part 1 แนะนำหลักสูตร

     - ปูพื้นฐานงานสอบบัญชี

Preview 00:10:00

Part 2 หลักฐานการสอบบัญชีคืออะไร

     - ตัวอย่างหลักฐานการสอบบัญชีในวงจรธุรกิจ

00:24:00

     - ความเหมาะสม เพียงพอ ของหลักฐานการสอบบัญชี

     - ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชีดูจากอะไร

00:17:00

Part 3 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ

     - ตัวอย่างการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ

     - ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ

00:15:00

     - ผลกระทบต่องานของผู้เชี่ยวชาญ

     - วิธีประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ

     - การประเมินความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญ

00:19:00

     - ความเข้าใจด้านความเชี่ยวชาญ

00:23:00

Part 4 ประเภทหลักฐานการสอบบัญชี

00:13:00

การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชี 

     - วิธีการตรวจสอบ

     - ขนาดตัวอย่าง

     - รายการที่เลือกมาตรวจสอบ

     - ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ

00:32:00

Part 5 ผู้บริหารรับรองอะไรบ้างในงบการเงิน

00:33:00

Part 6 ลักษณะที่ดีของหลักของหลักฐานการสอบบัญชี

00:41:00

Part 7 เจาะลึกวิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี

     - เทคนิคการตรวจสอบ

     - สังเกตการณ์

     - ขอคำยืนยัน

00:18:00

     - สังเกตการณ์ 

     - ขอคำยืนยัน

00:20:00

     - ทดสอบการคำนวณ

     - ปฏิบัติซ้ำ

     - วิเคราะห์เปรียบเทียบ

     - การสอบถาม

00:22:00

Part 8 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก

     - ตัวอย่างการขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก

Preview 00:24:00

    - ประเภทของการขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก

00:15:00

Part 9 ขั้นตอนการขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอกปัจจัยที่ควรพิจารณาการประเมินผลการส่งคำยืนยันยอดไปยังบุคคลภายนอก

     - คำยืนยันไม่น่าเชื่อถือทำอย่างไร

     - การตรวจสอบทางเลือก

     - คำตอบกลับมีผลต่าง ทำอย่างไร

00:18:00

Part 10 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชี

     - การขอคำยืนยันยอดจากธนาคาร

     - การขอคำยืนยันยอดแบบอิเล็กทรอนิกส์

     - ความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือ

     - ความครบถ้วนของคดีความและการฟ้องร้อง

00:27:00

Part 11 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตผู้สอบบัญชี

00:04:00

Part 12 เทคนิคการทำ Confirmation ด้วย Mail merge

Preview 00:32:00

ทบทวนบทเรียน

00:13:00

4.7 จาก 5

การให้คะแนน 23 ครั้ง

 

Reviews