319 บาท

Course 006

พื้นฐานการปิดงบการเงิน

4.8 (108)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6310-06-228-006-04-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6310-06-228-006-04-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ต้องทำให้ได้ 9 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ผู้ทำบัญชีหลายๆ ท่านมักจะประสบปัญหาในเรื่องของการปิดบัญชีว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดี หรือไม่รู้ว่าจะปรับปรุงรายการต่างๆในวันสิ้นงวดอย่างไร ดังนั้น เราจึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปิดบัญชี เทคนิคในการปรับปรุงรายการต่างๆ พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ ตลอดจนเทคนิคในการทำงบการเงิน รวมไปถึงข้อควรสังเกตต่างๆ ในการจัดทำงบการเงิน เมื่อจบจากคอร์สนี้ การปิดงบการเงินก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านอีกต่อไป

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำเนื้อหาบทเรียน

00:05:00

บทที่ 2 เกณฑ์เงินสด VS เกณฑ์คงค้าง

Preview 00:11:00

บทที่ 3 การปรับปรุงในวันสิ้นงวด

 • รายได้รับล่วงหน้า
 • รายได้ค้างรับ

 

00:30:00

บทที่ 4 การปรับปรุงในวันสิ้นงวด

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 • วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
 • ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
00:30:00

บทที่ 5 การปรับปรุงในวันสิ้นงวด

 • หนี้สงสัยจะสูญ
 • ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
 • ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
00:25:00

บทที่ 6 รายการปรับปรุงที่มักหลงลืม

Preview 00:16:00

บทที่ 7

 • งบทดลองหลังปรับปรุง
 • งบทดลองไม่ลงตัว – แก้ไขอย่างไร?
00:17:00

บทที่ 8 

 • ผังรายการปิดบัญชี
 • ขั้นตอนการปิดบัญชี
00:17:00

บทที่ 9 การจัดทำงบการเงิน

00:12:00

บทที่ 10 

 • ข้อสังเกตุในการจัดทำงบการเงิน
 • ทบทวนบทเรียน
00:17:00

4.8 จาก 5

การให้คะแนน 108 ครั้ง

 

Reviews

ไทยซีพีดี
2020-01-20 08:06:00
ตัวอย่างเข้าใจง่ายและเนื้อหาน่าสนใจ