ราคาปกติ 600 บาท 500 บาท

Course 013

วิธีจัดทำงบกระแสเงินสด Step-by-Step

4.5 (41)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6301-06-228-013-01-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6301-06-228-013-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ท่านคงเคยเสียเวลากับการทำงบกระแสเงินสดที่ไม่ลงตัวสักที ปัญหานี้จะหมดไป หากท่านเข้าอบรมในคอร์สนี้ วิธีจัดทำงบกระแสเงินสด Step-by-Step 

คอร์สนี้เราออกแบบขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้ทำบัญชีสามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยเราจะอธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อนให้เข้าใจแบบง่ายๆ ที่ละขั้นตอน ตั้งแต่ความเข้าใจเบื้องต้นของงบกระแสเงินสด การเตรียมตัวจัดทำงบกระแสเงินสด พร้อมตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนสำหรับวิธีจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรงและทางอ้อม ให้ทุกท่านทำตามไปพร้อมๆ กัน

จบจากคอร์สนี้ไปท่านจะสามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้ และวิเคราะห์กระแสเงินสดเป็นอย่างแน่นอน

พิเศษสุด+++ ท่านสามารถ download "Excel Template สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางอ้อม" ไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำหลักสูตร

00:25:00

บทที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

00:14:00

บทที่ 3 องค์ประกอบของงบกระแสเงินสด

Preview 00:32:00

บทที่ 4 ประเด็นที่มักสับสนในการจัดประเภทกระแสเงินสด

00:18:00

บทที่ 5 การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด

00:28:00

บทที่ 6 การเตรียมตัวสำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด

00:07:00

บทที่ 7 วิธีจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรง VS ทางอ้อม Part 1

01:01:00

บทที่ 8 วิธีจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรง VS ทางอ้อม Part 2

00:34:00

บทที่ 9 วิธีจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรง VS ทางอ้อม Part 3

00:34:00

บทที่ 10 การจัดทำงบกระแสเงินสดทางอ้อมโดยใช้ Excel Template Part 1

Preview 00:33:00

บทที่ 11 การจัดทำงบกระแสเงินสดทางอ้อมโดยใช้ Excel Template Part 2

00:59:00

บทที่ 12 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

01:00:00

บทที่ 13 ทบทวนเนื้อหา

00:15:00

4.5 จาก 5

การให้คะแนน 41 ครั้ง

 

Reviews