ราคาปกติ 450 บาท 421 บาท

Course 004

เทคนิคการยื่นงบการเงินแบบ e-filing และยื่น ภงด. 50 แบบออนไลน์

4.9 (50)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6304-06-228-004-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6304-06-228-004-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 04:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 04:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ต้องทำให้ได้ 12 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

การยื่นงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ขั้นตอนสุดท้ายของงานบัญชีประจำปี งานง่ายๆ ที่หลายคนพลาด และอาจจะต้องจ่ายค่าปรับในที่สุด

 

เพื่อลดปัญหาในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ คอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่เหมาะที่สุดสำคัญท่านที่กำลังจะยื่นงบการเงินในปีปัจจุบัน เพราะเรารวบรวม

 • Tips และเทคนิคสำคัญๆ ในการยื่นงบการเงิน
 • ยื่นแบบ บอจ.5 และแบบ ภงด.50 แบบออนไลน์
 • เทคนิคการเลือกรูปแบบรายการต่างๆ 
 • ปัญหาที่มักพบบ่อยและวิธีการแก้ปัญหา
 • เนื้อหาในบทเรียนนี้ Update สำหรับระบบ e-filing และโปรแกรมสรรพากร สำหรับปี 2562

 

ลองใช้เวลาสั้นๆ เรียนรู้ไปกับเราในคอร์สนี้ รับรองว่าท่านจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นค่ะ

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำหลักสูตร

 • เทคนิคการยื่นงบการเงินแบบ e-filing
 • เทคนิคการยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • เทคนิคการยื่น ภงด.50 ออนไลน์

 

00:05:00

บทที่ 2 ค่าปรับการยื่นงบการเงินและ ภงด.50 ล่าช้า

00:04:00

บทที่ 3 เทคนิคการยื่นงบการเงิน

 • ข้อควรรู้ในการยื่นงบการเงิน
Preview 00:03:00
 • เทคนิคการเลือก Taxonomy
00:04:00
 • เทคนิคการเลือกรูปแบบงบกำไรขาดทุน
00:08:00

ขั้นที่ 1 เตรียมข้อมูลงบการเงิน

 • เปรียบเทียบการเตรียมข้อมูลแบบ Online VS Offline
00:13:00
 • การเตรียมข้อมูลงบการเงินแบบ Online
00:18:00
 • การเตรียมข้อมูลงบการเงินแบบ Offline
00:18:00

สรุปข้อควรระวังในการจัดเตรียมงบการเงิน

00:04:00

ขั้นที่ 2 การนำส่งงบการเงิน

00:23:00
 • ปัญหาที่พบบ่อยในการนำส่งงบการเงิน
00:05:00

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบการส่งงบ

00:03:00

บทที่ 4 เทคนิคการยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • การยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้น
Preview 00:03:00

ขั้นที่ 1 เตรียมข้อมูล

 • เปรียบเทียบการเตรียมข้อมูลแบบ Online VS Offline
00:05:00
 • การเตรียมข้อมูลแบบ Online
00:09:00
 • การเตรียมข้อมูลแบบ Offline
00:10:00

ขั้นที่ 2 การนำส่งข้อมูล

00:06:00

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบผล

00:03:00

ถาม-ตอบปัญหาการยื่น DBD E-filing

00:09:00

บทที่ 5 เทคนิคการยื่น ภงด.50 ออนไลน์

 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ภงด.50
00:03:00
 • ทบทวนความรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
00:17:00
 • ขั้นตอนการยื่น ภงด.50 ออนไลน์ Part I
00:19:00
 • ขั้นตอนการยื่น ภงด.50 ออนไลน์ Part 2
00:16:00

ถาม-ตอบปัญหาการยื่น ภงด.50 ออนไลน์

00:10:00

บทที่ 6 งบแบบไหนที่ยื่นไปแล้วมีความเสี่ยง?

00:13:00

บทที่ 7 ทบทวนบทเรียน

00:09:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 50 ครั้ง

 

Reviews