Course 013

รวมประเด็นควรรู้ในภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.0 (1)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี : 6110-06-228-014-01-E
 • ผู้สอบบัญชี : 6110-06-228-014-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

วิทยากร

 • พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์
 • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 33 ข้อ ต้องทำให้ได้ 20 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ภาษีที่หลายๆท่านไม่อยากโดนปรับเพราะค่าปรับเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นสูงเหลือเกิน ในคอร์สนี้เรารวบรวมประเด็นควรรู้สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มมาไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่หลายคนมักเข้าใจผิดบ่อยๆ ไปจนถึงเทคนิคการยื่นแบบภาษี และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างง่ายมาให้ศึกษากัน

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

แนะนำเนื้อหา

00:07

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร

00:02

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:11

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:05

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:03

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:18
ประเภทใบกำกับภาษีและการออกใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูป
00:25
 • ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
00:20
 • ข้อแตกต่างใบกำกับภาษีเต็มรูปกับ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
00:07
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้
00:17
 • ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
 • ข้อห้ามในการออกใบกำกับภาษี
00:09

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด (Tax Point)

 • กรณีขายสินค้าและให้บริการ
00:06
 • กรณีตัวอย่างอื่นๆ 
Preview 00:19

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ

00:11

การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:24

การกรอกแบบ ภพ.30

00:16

ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

Preview 00:12

ภาษีซื้อต้องห้าม Part 1

00:13

ภาษีซื้อต้องห้าม Part 2

00:17

ภาษีซื้อต้องห้าม Part 3

00:19

โทษเกี่ยวกับการปฏิบัติติที่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:08

ถาม-ตอบปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม Part 1

00:18

ถาม-ตอบปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม Part 2

00:14

การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ด้านรายได้
00:15
 • ด้านค่าใช้จ่าย
Preview 00:17

Update ความรู้ภาษี

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
00:15
 • SMEs กับบัญชีเล่มเดียว
00:29

ปฏิทินบัญชีและภาษี

00:08

ทบทวนบทเรียน

00:05

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 1 ครั้ง