Course 012

Update บัญชีและภาษี 2018

4.7 (10)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี : 6201-06-228-001-01-E
 • ผู้สอบบัญชี : 6201-06-228-001-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี : บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 02:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี : บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 02:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

วิทยากร

 • ศิรินภา เกียรติโอภาส
 • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 25 ข้อ ต้องทำให้ได้ 15 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

คอร์สพิเศษสุดของปี! คอร์สนี้เป็นคอร์สที่เราได้รวบรวม Update ความรู้บัญชีและภาษีสำหรับปี 2018 ที่สำคัญๆ สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ถ้าใครสงสัยว่าปีนี้มีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่หรือไม่ มีกฎหมายภาษีใดที่เปลี่ยนแปลง อัตราภาษียังเหมือนเดิมหรือไม่ และที่สำคัญสรรพากรยุค 4.0 กับบัญชีเล่มเดียวนั้นจะน่ากลัวขนาดไหน ลองมาเรียนคอร์สนี้กันค่ะ 

พิเศษสุดๆ++ ท่านที่เรียนคอร์สนี้จะสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานการบัญชีอัพเดททุกฉบับ และที่สำคัญเรามีสอนเทคนิคการส่ง Bank Confirmation ยังไงให้ได้รับกลับชัวร์ เนื้อหาอัพเดทล่าสุดกันที่นี่ที่เดียว

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

แนะนำเนื้อหา

00:03

Update ความรู้บัญชี

 • ภาพรวมมาตรฐานการบัญชี
 • PAEs VS NPAEs แตกต่างกันอย่างไร
 • สรุปทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินกิจการ PAEs
00:12
 • วิธีการดาวน์โหลดมาตรฐานรายงานทางการเงิน
00:05
 • สรุปมาตรฐานรายงานทางการเงินกิจการ PAEs ที่ปรับปรุงใหม่
00:12
 • สรุปมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)
00:10
 • ตัวอย่างการรับรู้รายได้ตาม 5 Step Model
 • ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก TFRS15
00:20
 • ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (ร่าง TFRS 16)
00:11
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
00:13
 • ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
00:07
 • สรุปทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินกิจการ NPAEs
00:04
 • ธุรกิจ VS เทคโนโลยี และผลกระทบต่องานบัญชี
  • ตัวอย่างธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี
Preview 00:24
 • กรณีศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยี Amazon.com
00:28

Update ความรู้ภาษี

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
00:16
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
00:14
 • การยื่นงบการเงิน
00:05
 • SMEs กับบัญชีเล่มเดียว
Preview 00:31

Update ความรู้ผู้สอบบัญชี

 • ทิศทางมาตรฐานการสอบบัญชี
00:13
 • ข่าวสารผู้สอบบัญชี
 • หนังสือยืนยันธนาคาร (Bank Confirmation) ส่งยังไงให้ได้รับกลับชัวร์
00:18
 • ประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากร ที่ผู้สอบบัญชีควรคำนึง
Preview 00:15
 • เงินให้กู้ยืมกรรมการ
 • สินค้าคงเหลือ
 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
00:15
 • รายการหนี้สิน
 • ทุน
 • รายการในงบกำไรขาดทุน
00:24

4.7 จาก 5

การให้คะแนน 10 ครั้ง