ราคาปกติ 600 บาท 500 บาท

Course 005.

บัญชีและภาษีที่กิจการต้องรู้

4.8 (49)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6210-06-228-005-04-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6210-06-228-005-04-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

วิทยากร

 • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

จะเปิดกิจการจะต้องรู้อะไรบ้าง?? ร้อยพันปัญหาที่หลายคนสงสัย หลักสูตรนี้เราจึงรวบรวมสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งแต่ความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลต้องรู้อะไรบ้าง ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้บัญชีพื้นฐานที่ต้องมี และภาษีที่ต้องสนใจ

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ทำบัญชีที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชีและภาษีสำหรับแนะนำกิจการ อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ประกอบการมือใหม่ที่อยากเรียนรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นด้วยตนเอง

 

พิเศษ++ ท่านสามารถ download ปฏิทินบัญชีและภาษีสำหรับปีล่าสุด ไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำเนื้อหาหลักสูตร

00:18

บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

 • ห้างหุ้นส่วน คืออะไร?
00:16
 • บริษัทจำกัด คืออะไร ?
00:17
 • ความแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด กับ บริษัทจำกัด
00:09

บทที่ 3 สิ่งที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

 • เรื่องทั่วไป
00:21
 • การทำบัญชี
 • การยื่นภาษี
00:20

บทที่ 4 บัญชีที่ต้องรู้สำหรับกิจการ

 • บัญชีคืออะไร
 • ประโยชน์ของการทำบัญชี
00:13
 • สมการบัญชี งบดุล
00:13
 • สมการบัญชี งบกำไรขาดทุน
00:14
 • งบการเงินและองค์ประกอบงบการเงิน
 • งบแสดงฐานะการเงิน
00:17
 • ตัวอย่างงบการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
00:14
 • งบกระแสเงินสด
00:07
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • สรุปความเชื่อมโยงของงบการเงิน
Preview 00:11
 • ข้อสังเกตในการจัดทำงบการเงิน
00:12

บทที่ 5 ภาษีต้องรู้สำหรับกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ความเข้าใจเบื้องต้น
 • วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • อัตราภาษี
00:19
 • การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษี
00:20
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
 • การคำนวณภาษีกลางปี
00:20
 • วิธีกรอก ภงด.51
00:15
 • วิธีกรอก ภงด.50
00:16

บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ความรู้พื้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
00:20
 • Tax Point
 • ตัวอย่างภาษีซื้อต้องห้าม
 • สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
00:19
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • ตัวอย่าง ภพ.30
00:14

บทที่ 7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ความรู้พื้นฐาน
 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย Part1
00:17
 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย Part2
 • ขั้นตอนการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
00:18
 • ประเภทของแบบแสดงรายการ
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
00:11
 • ตัวอย่างการกรอกแบบ ภงด. 1, 3, 53
 • ตัวอย่างบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
00:10

บทที่ 8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

00:13

บทที่ 9 ประกันสังคม

00:07

บทที่ 10 ปฏิทินบัญชีและภาษี

00:14

บทที่ 11 ทบทวนบทเรียน

00:15

4.8 จาก 5

การให้คะแนน 49 ครั้ง