300 บาท

Course 003

หลักการบัญชีสำหรับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป

4.8 (50)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6301-06-228-003-01-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6301-06-228-003-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ต้องทำให้ได้ 9 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ธุรกิจซื้อมาขาย ธุรกิจง่ายๆ ดูเหมือนง่ายแต่หลายคนยังสับสน เราจึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อปูพื้นฐานการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อมาขายไป ไม่ว่าจะเป็น

  • การคำนวณและบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ
  • ลูกหนี้การค้า รายการขาย
  • รายการซื้อสินค้า
  • และ Incoterms ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจ
  • นอกจากนี้เรายังหยิบยกตัวอย่างงบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไปมาวิเคราะห์ รวมทั้งเจาะลึกประเด็นที่ควรคำนึงสำหรับการบันทึกบัญชีของธุรกิจนี้

 

เมื่อเรียนจบแล้วท่านจะเข้าใจหลักการบัญชีของธุรกิจนี้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สามารถทำงบการเงินของธุรกิจนี้ได้อย่างสมบูรณ์ วิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายๆ และใช้ความรู้จากหลักสูตรนี้ต่อยอดสำหรับธุรกิจประเภทอื่นได้อย่างแน่นอน

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 บทนำ

Preview 00:09:00

บทที่ 2 หลักการบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ Part 1

00:11:00

บทที่ 3 หลักการบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ Part 2

00:22:00

บทที่ 4 หลักการบัญชีสำหรับรายการซื้อ

00:11:00

บทที่ 5 หลักการบัญชีสำหรับรายการขาย

00:11:00

บทที่ 6 หลักการบัญชีสำหรับรายการลูกหนี้

00:06:00

บทที่ 7 รายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูล

00:22:00

บทที่ 8 งบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไป Part 1

Preview 00:13:00

บทที่ 9 งบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไป Part 2

00:09:00

บทที่ 10 ประเด็นที่ควรระมัดระวัง

Preview 00:23:00

บทที่ 11 ทบทวนบทเรียน

00:22:00

บทที่ 12 โจทย์ทบทวนบทเรียน

00:21:00

4.8 จาก 5

การให้คะแนน 50 ครั้ง

 

Reviews