Course 011

หลักการบัญชีสำหรับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป

4.8 (36)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6207-06-228-011-03-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6207-06-228-011-03-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

  • นางสาวชนิดา เลาหจีรพันธุ์

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ต้องทำให้ได้ 9 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ธุรกิจซื้อมาขาย ธุรกิจง่ายๆ ที่หลายๆ ท่านอาจจะยังสับสนในหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เราจึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อปูพื้นฐานการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อมาขายไป ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณและบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า รายการขาย รายการซื้อ และ Incoterms ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจ นอกจากนี้เรายังหยิบยกตัวอย่างงบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไปมาวิเคราะห์ รวมทั้งเจาะลึกประเด็นที่ควรคำนึงสำหรับการบันทึกบัญชีของธุรกิจนี้

 

เมื่อเรียนจบแล้วท่านจะเข้าใจหลักการบัญชีของธุรกิจนี้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สามารถทำงบการเงินของธุรกิจนี้ได้อย่างสมบูรณ์ วิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายๆ และใช้ความรู้จากหลักสูตรนี้ต่อยอดสำหรับธุรกิจประเภทอื่นได้อย่างแน่นอน

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทนำ

Preview 00:09

หลักการบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ Part 1

00:11

หลักการบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ Part 2

00:22

หลักการบัญชีสำหรับรายการซื้อ

00:11

หลักการบัญชีสำหรับรายการขาย

00:11

หลักการบัญชีสำหรับรายการลูกหนี้

00:06

รายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูล

00:22

งบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไป Part 1

Preview 00:13

งบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไป Part 2

00:09

ประเด็นที่ควรระมัดระวัง

Preview 00:23

ทบทวนบทเรียน

00:22

โจทย์ทบทวนบทเรียน

00:21

4.8 จาก 5

การให้คะแนน 36 ครั้ง