ราคาปกติ 600 บาท 500 บาท

Course 004

รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี : 6107-06-228-004-03-E
  • ผู้สอบบัญชี : 6107-06-228-004-03-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

  • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

การอ่านงบเป็นกับการวิเคราะห์งบเป็นนั้นแตกต่างกัน ถึงแม้จะอ่านงบเป็นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรู้ทันธุรกิจได้ทุกแง่ทุกมุม จะดีกว่ามั้ยถ้าคุณวิเคราะห์งบเป็นเพื่อรู้ทันธุรกิจแบบรอบด้าน เข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง และต่อยอดความรู้จากการวิเคราะห์งบการเงินนี้ได้อีกในอนาคต 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้สนใจทั่วไป โดยจะสอนเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินทุกรูปแบบเพื่อที่จะทำความเข้าใจธุรกิจ ในหลักสูตรนี้เรามีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

 

พิเศษ++ นอกจากนี้คุณยังสามารถ download Excel Template สำหรับใช้วิเคราะห์งบการเงินง่ายๆ ด้วยตนเองกลับไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทนำ

00:26

งบการเงินและองค์ประกอบงบการเงิน

00:37

ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน

00:15

เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน

00:11

การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน Part 1

Preview 00:53

การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน Part 2

01:03

การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน หรือการวิเคราะห์แนวโน้ม

00:31

การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง หรือการวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวม

00:25

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

01:01

การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้ Excel Template

Preview 00:44

การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้สอบบัญชี

00:31

ทบทวนบทเรียน

00:23