ราคาปกติ 600 บาท 500 บาท

Course 012

รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน

4.9 (162)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6310-06-228-012-04-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6310-06-228-012-04-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

การอ่านงบเป็นกับการวิเคราะห์งบเป็นนั้นแตกต่างกัน ถึงแม้จะอ่านงบเป็นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรู้ทันธุรกิจได้ทุกแง่ทุกมุม จะดีกว่ามั้ยถ้าคุณวิเคราะห์งบเป็นเพื่อรู้ทันธุรกิจแบบรอบด้าน เข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง และต่อยอดความรู้จากการวิเคราะห์งบการเงินนี้ได้อีกในอนาคต 

 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้สนใจทั่วไป โดยจะสอนเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินทุกรูปแบบเพื่อที่จะทำความเข้าใจธุรกิจ ในหลักสูตรนี้เรามีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น

 • การวิเคราะห์แนวโน้ม
 • การวิเคราะห์การเติบโต
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
 • การวิเคราะห์กระแสเงินสด

 

พิเศษ++ นอกจากนี้คุณยังสามารถ download Excel Template สำหรับใช้วิเคราะห์งบการเงินง่ายๆ ด้วยตนเองกลับไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำหลักสูตร

00:10:00

บทที่ 2 การวิเคราะห์งบคืออะไร

Preview 00:17:00

บทที่ 3 ทำความเข้าใจงบการเงิน

00:12:00

บทที่ 4 

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน 
00:17:00

บทที่ 5 

 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 • งบกระแสเงินสด
00:10:00

บทที่ 6 เทคนิคการดาวน์โหลดงบการเงิน

00:25:00

บทที่ 7 เทคนิคอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

00:16:00

บทที่ 8 เกร็ดความรู้การวิเคราะห์บริษัท

00:09:00

บทที่ 9 ขั้นตอนวิเคราะห์งบการเงิน

00:08:00

บทที่ 10 เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน

Preview 00:27:00

บทที่ 11 การวิเคราะห์งบการเงินแบบแนวตั้งและแนวนอน

00:15:00

บทที่ 12 การวิเคราะห์อัตราส่วน

00:22:00

บทที่ 13 การวิเคราะห์อัตราส่วน Activity Ratio

00:07:00

บทที่ 14 วิเคราะห์อัตราส่วน Liquidity Ratio

00:09:00

บทที่ 15 วิเคราะห์อัตราส่วน Solvency Ratio

00:09:00

บทที่ 16 วิเคราะห์อัตราส่วน Profitability Ratio

00:16:00

บทที่ 17 วิเคราะห์อัตราส่วน Valuation Ratio

00:09:00

บทที่ 18 วิเคราะห์กระแสเงินสด

00:28:00

บทที่ 19 วิเคราะห์กระแสเงินสด Part2

00:18:00

บทที่ 20 Excel Template สำหรับการวิเคราะห์งบการเงิน

Preview 00:08:00

บทที่ 21 วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

00:09:00

บทที่ 22 วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

00:13:00

บทที่ 23 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

00:09:00

บทที่ 24 วิเคราะห์อัตราส่วน

00:11:00

บทที่ 25 วิเคราะห์อัตราส่วน Part2

00:21:00

บทที่ 26 การวิเคราะห์งบสำหรับผู้สอบบัญชี

00:13:00

บทที่ 27 การวิเคราะห์งบสำหรับผู้สอบบัญชี Part2

00:13:00

บทที่ 28 วิเคราะห์งบต่างประเทศทำอย่างไร ?

00:18:00

บทที่ 29 ทบทวนเนื้อหา

00:21:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 162 ครั้ง

 

Reviews