ราคาปกติ 600 บาท 500 บาท

Course 004

รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี : 6101-06-228-004-01-E
  • ผู้สอบบัญชี : 6101-06-228-004-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

  • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้สนใจทั่วไป โดยจะสอนเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินทุกรูปแบบเพื่อที่จะทำความเข้าใจธุรกิจ ในหลักสูตรนี้จะการมีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถ download Excel Template สำหรับใช้วิเคราะห์งบการเงิน ไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา
บทนำ 00:26
งบการเงินและองค์ประกอบงบการเงิน 00:37
ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน 00:15
เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน 00:11
การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน Part 1 Preview 00:53
การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน Part 2 01:03
การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน หรือการวิเคราะห์แนวโน้ม 00:31
การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง หรือการวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวม 00:25
การวิเคราะห์กระแสเงินสด 01:01
การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้ Excel Template Preview 00:44
การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้สอบบัญชี 00:31
ทบทวนบทเรียน 00:23