ราคาปกติ 750 บาท 519 บาท

Course 009F

ภาษีเบื้องต้นและงบการเงินที่กิจการควรรู้

4.9 (85)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6501-06-228-008-01-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6501-06-228-008-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

จะเปิดกิจการจะต้องรู้อะไรบ้าง?? ร้อยพันปัญหาที่หลายคนสงสัย หลักสูตรนี้เราจึงรวบรวมสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งแต่ความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลต้องรู้อะไรบ้าง ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้บัญชีพื้นฐานที่ต้องมี และภาษีที่ต้องสนใจ ประกอบด้วย

 • การอ่านงบการเงินอย่างง่าย
 • ทำความเข้าใจการประกอบกิจการในรูปแบบต่างๆ
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ

และตัวอย่างการนำส่งแบบภาษีต่างๆ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ทำบัญชีที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชีและภาษีสำหรับแนะนำกิจการ อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ประกอบการมือใหม่ที่อยากเรียนรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นด้วยตนเอง

++ฟรี++ Bonus สำหรับผู้เข้าอบรมคอร์สนี้ รับไปเลยตัวอย่างงบการเงิน เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับติดตามผลดำเนินงานของกิจการ

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำเนื้อหา

Preview 6:00

Part 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคล

 

     - จะจดนิติบุคคลดีไหม

 

14:00

     - ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดต่างกันอย่างไร

22:00

     - จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วต้องทำอะไรบ้าง

26:00

     - หน้าที่ในการจัดทำบัญชีมีอะไรบ้าง

13:00

     - หน้าที่ในการยื่นภาษี

2:00

Part 2 ความรู้ด้านบัญชี

 

     - บัญชีที่ต้องรู้สำหรับกิจการ

24:00

     - งบการเงินและองค์ประกอบของงบการเงิน

15:00

     - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

10:00

     - เทคนิคการอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

10:00

     - สรุปความเชื่อมโยงของรายการทางการทางบัญชีและงบการเงิน

Preview 5:00

     - อ่านงบการเงินอย่างง่าย

Preview 26:00

Part 3 ความรู้ด้านภาษี

 

     - ภาษีที่กิจการต้องรู้

7:00

     - ภาษีเงินได้นิติบุคคล

19:00

     - ตัวอย่างรายได้ที่กฎหมายกำหนด

12:00

     - ตัวอย่างรายจ่ายต้องห้าม

20:00

     - การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี (ตัวอย่างการกรอก ภงด.51)

15:00

     - ตัวอย่างการกรอก ภงด.50

20:00

     - ทำความเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม

26:00

     - ตัวอย่างภาษีซื้อต้องห้าม

29:00

     - พื้นฐานความรู้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

35:00

     - ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

25:00

     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ

17:00

     - ปฏิทินภาษี

5:00

     - ภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

11:00

     - ภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้ (อากรสแตมป์)

7:00

     - ภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้ (ภาษีป้าย)

8:00

Part 4  ความรู้ด้านประกันสังคม

 

     - พื้นฐานประกันสังคม

14:00

     - กองทุนเงินทดแทน

7:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 85 ครั้ง

 

Reviews