329 บาท

Course 016F

พื้นฐานการปรับปรุงและปิดบัญชี

4.9 (38)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6501-06-228-015-01-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6501-06-228-015-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 03:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ต้องทำให้ได้ 9 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ผู้ทำบัญชีหลายๆ ท่านมักจะประสบปัญหาในเรื่องของการปิดบัญชีว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดี หรือไม่รู้ว่าจะปรับปรุงรายการต่างๆในวันสิ้นงวดอย่างไร ดังนั้น เราจึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปิดบัญชี เทคนิคในการปรับปรุงรายการต่างๆ พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ ตลอดจนเทคนิคในการทำงบการเงิน รวมไปถึงข้อควรสังเกตต่างๆ ในการจัดทำงบการเงิน เมื่อจบจากคอร์สนี้ การปิดงบการเงินก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านอีกต่อไป

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำเนื้อหาบทเรียน

Preview 4:00

บทที่ 2 เกณฑ์เงินสด VS เกณฑ์คงค้าง

Preview 20:00

บทที่ 3 การปรับปรุงในวันสิ้นงวด

 

     - รายได้รับล่วงหน้า

 

     - รายได้ค้างรับ

30:00

บทที่ 4 การปรับปรุงในวันสิ้นงวด

 

     - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

 

     - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

 

     - วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

 

     - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร

30:00

บทที่ 5 การปรับปรุงในวันสิ้นงวด

 

     - หนี้สงสัยจะสูญ

     

     - ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

 

     - ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 

     - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

25:00

บทที่ 6 รายการปรับปรุงที่มักหลงลืม

Preview 16:00

บทที่ 7 งบทดลองหลังปรับปรุง

 

     - งบทดลองไม่ลงตัว – แก้ไขอย่างไร?

17:00

บทที่ 8 ผังรายการปิดบัญชี

 

     - ขั้นตอนการปิดบัญชี

17:00

บทที่ 9 การจัดทำงบการเงิน

12:00

บทที่ 10 ข้อสังเกตุในการจัดทำงบการเงิน

 

     - ทบทวนบทเรียน

9:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 38 ครั้ง

 

Reviews