สรุปประเด็น TFRS 16 สัญญาเช่า และเหตุผลทำไมต้องเปลี่ยน

TFRS 16 สัญญาเช่า เป็นประเด็นที่สำคัญของการทำบัญชี เนื่องจากตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้แทน TAS 17 เรื่องสัญญาเช่า และวันที่ถือปฏิบัติจะเริ่มต้นสำหรับกิจการที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สัญญาเช่าเป็นเรื่องใกล้ตัว การเปลี่ยนแปลงทำให้หลายกิจการได้รับผลกระทบ สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ ณ จุดนี้ คือ ทำความเข้าใจมันก่อนว่ามันคืออะไร และเรียนรู้วิธีเอาไปประยุกต์ใช้กับกิจการที่เราดูแลอยู่  ซึ่ง TFRS 16 จะเป็นการบังคับใช้สำหรับกิจการที่เป็น PAEs หรือกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเท่านั้นค่ะ


มาตรฐานที่ถูกยกเลิก มีฉบับไหนบ้าง ?

เรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าการ apply ใช้ตัว TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าทำให้มาตรฐานตัวไหนที่ต้องยกเลิกบ้าง?

  • TAS 17 สัญญาเช่า
  • IFRIC 4 เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
  • การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ ให้แก่ผู้เช่า
  • การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่องการประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้น ตามรูปแบบกฎหมาย

ทำไมต้องเปลี่ยน ?

ก่อนอื่น อยากจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆ เห็นภาพง่ายๆ ตามนี้

ตัวอย่าง จากงบการเงินสายการบินแห่งชาติที่เรารู้จักกันดีในนาม บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงานจำนวน 103 ลำ ประกอบด้วย เครื่องบินของบริษัทจำนวน 32 ลำ เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Leases) จำนวน 32 ลำ และเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Leases) จำนวน 39 ลำ

โดยรายการที่ถูกสะท้อนในงบแสดงฐานะทางการเงินนั้น มีเพียงเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน(Finance Leases) จำนวน 32 ลำ และที่เหลือเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Leases) นั้น จะแสดงเป็นสัญญาและภาระผูกพันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

จะเห็นได้ว่า ยอดภาระผูกพันจำนวนไม่ใช่น้อยกว่า 130,951.42 ล้านบาทนั้น ถูกแสดงเป็นรายการนอกงบการเงิน ตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (TAS17) ฉบับเดิม ซึ่งถ้าหากผู้ใช้งบไม่ได้อ่านงบอย่างละเอียดก็คงไม่รู้ว่าในอนาคตการบินไทย มีภาระที่ต้องชำระค่าเช่าเครื่องบินสูงถึง 130,951.42 ล้านบาท เพราะตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้แสดงเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

และนี่แหละค่ะ ก็คือ ตัวอย่างอย่างง่าย เพื่อตอบคำถามที่ว่า ทำไมต้องเปลี่ยนจากมาตรฐานการบัญชีเดิม TAS17 มาเป็น TFRS16 เนื่องจาก TAS17 นั้นทำให้มีรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่มีเพียงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น ส่งผลให้

  1. ข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไม่สามารถเปรียบเทียบได้
  2. เมื่อผู้ใช้รายงานทางการเงินต้องการนำข้อมูลมาใช้ ต้องทำการปรับปรุงข้อมูล
  3. การปรับปรุงให้รายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน กลับไปแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินนั้นจำเป็นจะต้องใช้ความรู้
  4. ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนได้

 


การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจาก TAS 17 เป็น TFRS 16 คืออะไร ?

ในเรื่องของสัญญาเช่าจะมี 2 ฝ่ายเกิดขึ้น ฝ่ายแรกคือฝ่ายผู้ให้เช่า และฝ่ายที่สองคือฝ่ายผู้เช่า ฝ่ายผู้ให้เช่าโดยหลักการแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับฝ่ายผู้ให้เช่า

แต่สิ่งที่อยากให้โฟกัส คือ ในฝั่งผู้เช่า TFRS 16 มีผลกระทบโดยตรงเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาเช่าดำเนินงาน ในอดีตของ TAS17 จะต้องเปลี่ยนวิธีการรับรู้เข้ามาอยู่ในงบการเงินแล้ว

ลองดูผลกระทบง่ายๆ ในงบแสดงฐานะการเงินจากภาพนี้กัน

 

ในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อาจจะต้องใช้เวลาศึกษากันสักหน่อย

หากท่านยังมีข้อสงสัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรื่อง TFRS 16 สัญญาเช่า ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ในคอร์ส "ประเด็นร้อนทางบัญชีและภาษี" ได้เลยค่ะ

 

 

หากต้องการรับข่าวสารดีๆ อัพเดทความรู้บัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นจากเรา สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
รู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งระบบ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
ภาษีเบื้องต้นและงบการเงินที่กิจการควรรู้