ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่าน DBD e-Filing

ยื่นงบการเงินสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะใครๆ ก็สามารถยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สืบเนื่องมากจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดช่องทางในการนำส่งงบการเงินทางออนไลน์ผ่านระบบ DBD e-Filing โดยดาวน์โหลดไฟล์ Excel V.2.0 ตาม User ของนิติบุคคลที่เคยลงทะเบียนไว้ ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการปรับปรุงระบบให้กรอกข้อมูลงบการเงินง่าย สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น แถมยังปลอดภัยจาก Covid-19 เพราะไม่ต้องไปยื่นที่กรมอีกต่อไป

เอาล่ะ แล้วถ้าอยากเริ่มยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing มีข้อควรระวังที่พวกเราต้องศึกษาไว้ล่วงหน้า คืออะไรบ้าง มาดูกันเลย

  1. นิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินในวันสุดท้าย ได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม ก่อนเวลา 24.00 น.  
  2. ต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ เพราะหากงบการเงินที่นำส่งไปแล้วเกิดผิดพลาด จะไม่สามารถนำส่งใหม่ทางระบบ DBD e-Filing ได้ นิติบุคคลต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยื่นแก้ไข โดยนำงบการเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  3. การนำส่งงบการเงิน และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นั้น ถึงแม้จะมีฟังก์ชั่นให้สามารถเลือกนำส่งแยกกันได้ แต่ควรนำส่งพร้อมกัน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลในครั้งเดียว อีกทั้งยังป้องกันการตกหล่น หรือผิดพลาดของการนำส่งข้อมูล แต่อย่าลืมว่า บอจ.5 ของบริษัทจำกัดนั้นมีกำหนดส่งวันสุดท้ายภายใน 14 วันหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  4. การส่งไฟล์รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถ้ามีหลายใบ ต้องนำส่งด้วยการสแกนเป็นชุดเดียวกัน หรือไฟล์เดียวกันทั้งหมดเท่านั้น (PDF File) และจะต้องมีลายเซ็นต์ของผู้สอบบัญชีในรายงาน
  5. งบการเงินที่นำส่ง ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นกรรมการ เนื่องจาก ในการนำส่งผ่านทาง DBD e-Filing นั้นทางกรม ได้ออกเลขทะเบียนนิติบุคคลให้แล้ว เสมือนเป็นลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ เช่นกัน
  6. ภายหลังจากยื่นงบการเงิน หากระบบได้รับงบการเงินของนิติบุคคลนั้นๆแล้ว จะแสดงสถานะว่า อนุมัติ จากนั้นสามารถพิมพ์แบบ ส.บช.3 และใบแจ้งรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที โดยจะมีข้ความว่า “เอกสารนี้ได้พิมพ์จากข้อมูลที่นิติบุคคลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์”
  7. การกรอกตัวเลขในงบการเงินใน DBD XBRL in Excel รูปแบบที่เลือกใช้งาน เมื่ออยู่หน้ากรอกงบการเงินไม่สามารถเพิ่มช่องรายการ หรือคำนวณสูตร แทนค่าได้ เพราะตอนเลือกมาตรฐานหรือรูปแบบของงบการเงินที่ใช้งาน จะระบุข้อมูลของแต่ละกิจการอยู่แล้ว ฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรได้ เพียงแค่กรอกตัวเลขได้อย่างเดียว
  8. ในการใช้รูปแบบการนำส่งงบการเงินแบบ DBD XBRL in Excel เมื่อกรอกงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ทำการแปลงไฟล์เป็น XBRL แล้ว (ไฟล์จะเป็น .ZIP) ก่อนทำการนำส่งงบการเงินหากพบข้อผิดพลาด จะไม่สามารถแก้ไขไฟล์ XBRL ที่แปลงแล้วได้ แต่สามารถแก้ในไฟล์ Excel ต้นฉบับก่อนที่จะแปลงไฟล์เป็น XBRL ได้

แม้ว่าการยื่นงบแบบออนไลน์จะเป็นเรื่องง่ายแต่ก็ยังมีข้อควรระวังอยู่หลายจุด ก่อนยื่นงบเตรียมข้อมูลดีๆ มีสติ และไปยื่นงบกันเลยที่ http://efiling.dbd.go.th/

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
การจัดทำงบประมาณเงินสด เพื่อบริหารเงินในกิจการ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
หลักการบริหารธุรกิจเพื่อให้ได้กำไร