ใหม่ My Tax Account ตรวจข้อมูลลดหย่อนภาษีออนไลน์

   กรมสรรพากร พัฒนาระบบ My Tax Account ใหม่ ช่วยให้ผู้เสียภาษีเข้าถึงข้อมูล และบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ด้วยตนเองได้ถึง 9 รายการ ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี และการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอคืนภาษี พร้อมเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้เข้มขึ้น

My Tax Account ระบบนี้ช่วยให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ด้วยตนเองก่อนการยื่นแบบแสดงรายการ โดยได้เพิ่มข้อมูล ค่าลดหย่อนรวมเป็น 9 รายการประกอบด้วย

 • เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 • เบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้
 • เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation
 • เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • เบี้ยประกันชีวิต
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย (กรณีกู้คนเดียว)
 • เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

    รวมทั้งข้อมูลเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับข้าราชการ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ผู้เสียภาษีสามารถนำข้อมูลที่ปรากฏ ในระบบ My Tax Account ไปใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี และการนำส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษีได้อีกด้วย

   สำหรับข้อมูลที่แสดงบนระบบ My Tax Account เป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับจากหน่วยงานภายนอกหากพบว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ผู้เสียภาษีสามารถติดต่อ ไปยังหน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรได้ ที่สำคัญกรมสรรพากรได้พัฒนาระบบการยืนยันตัวตน เพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย ป้องกันการสวมรอยในการเข้าทำรายการ


วิธีการเข้าใช้งานง่ายๆ

 • กรอก Username และ Password ของระบบ e-Filing
 • ระบุ Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย)
 • ยืนยันตัวตนด้วยรหัส One Time Password (OTP) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้นด้วย

   หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

อ่าน รีวิวการใช้งาน My Tax Account เพิ่มเติมได้เลยที่นี่

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

 

ขอบคุณที่มา https://www.prachachat.net/finance/news-596409

Tag -
source: www.thaicpdathome.com