สรรพากรยืนยัน รายได้จากคนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน ยกเว้นภาษีเงินได้

สรรพากรยืนยัน ประชาชนที่ได้รับเงินจาก

  • โครงการ “คนละครึ่ง” จำนวน 3,000 บาท ในปี 2563
  • โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ได้รับส่วนลดค่าที่พักโรงแรม และคูปองค่าอาหาร

ให้ยกเว้นไม่ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแน่นอน

   คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว โดยให้กรมสรรพากรยกร่างกฎหมายเสนอต่อไป  แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว

   โดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565 ด้วย

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

 

ขอบคุณที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-587294

 

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com