ออกจากงาน ต้องยื่นภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง

   คำถามที่มักตามมาหลังจากเคลียร์เรื่องราวต่างๆรอบตัว ก็คือ พอออกจากงานแล้ว จะยื่นภาษียังไง? จะใช้อะไรบ้าง ?


1.ลาออกโดยสมัครใจ


2.ถูกบังคับให้ออก หรือให้ออกโดยลูกจ้างไม่สมัครใจ


เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นแบบกรณีออกจากงาน

  • หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
  • เอกสารรับรองอายุการทำงาน
  • เอกสารรับรองเงินเดือน ย้อนหลังสุดท้ายก่อนออกจากงาน

 

ลาออกหรือถอนเงินจากกองทุนฯ (ไม่ได้ลาออกจากงาน)

   นำเงินได้เฉพาะส่วนผลประโยชน์ของตนเอง ส่วนของนายจ้าง และผลประโยชน์ของนายจ้างยื่นรวมกับเงินเดือนที่ได้รับ ยื่นในแบบแสดงรายการตามมาตร 40(1) เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน และไม่มีสิทธิคำนวณเงินได้ในใบแนบเงินได้เหตุออกจากกงานฯ

   สิ่งสำคัญคือ การเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ที่ได้จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ดี เพราะบางครั้งเมื่อออกจากงานมานานอาจจะตกหล่น หรือลืมไปบ้างว่าเก็บเอกสารไว้ที่ไหน

 

 

 

หากต้องการรับข่าวสารดีๆ อัพเดทความรู้บัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นจากเรา สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่

 

ขอบคุณที่มา  https://rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2021/03/workout.jpg

Tag -
source: www.thaicpdathome.com