สอนขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรก (ง่ายสุดๆ แบบจับมือทำ)

ถ้าจบบัญชีมาอยากรับงานทำบัญชีเป็นครั้งแรก สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีในปัจจุบันนี้ทำได้ไม่ยากผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ใครที่สนใจสามารถดูหน้าจอไปทีละหน้าจอและทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ


 

1.เข้าสู่ Website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.th

เลือก บริการออนไลน์ > เลือก ผู้ทำบัญชี > ระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant)


 

2. กดยอมรับ คำเตือนการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) และระบบงานผู้ทำบัญชี (ระบบงาน e-Accountant)


 

3. กรอกรหัสผู้ทำบัญชี (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)


 

4. เลือกการแจ้งรายละเอียดการทำบัญชีครั้งแรก (ส.บช. 5)


 

5. การกรอกข้อมูลพื้นฐานและที่อยู่

เมื่อเข้าระบบงานแจ้งรายละเอียดการทำบัญชีครั้งแรกผู้ทำบัญชีจะพบหน้า ข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


 

6. กรอกข้อมูลวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีได้ ต้องเป็นวุฒิระดับ อนุปริญญา หรือ ปวส. ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย

  • ระดับ ปวส. ทางการบัญชี สามารถเป็นผู้ทำบัญชีให้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
  • ระดับ ปริญญาตรี สามารถเป็นผู้ทำบัญชีให้กิจการได้ทุกประเภท


 

7. กรอกข้อมูลการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ

กรอกข้อมูลการเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าผู้ทำบัญชีจะต้องเข้าเงื่อนไขสมาชิก 1 ใน 2 ข้อนี้

จากนั้นตอบคำถามในหัวข้อนอกจากการเป็นผู้ทำบัญชีแล้วปัจจุบันประกอบอาชีพ และตอบคำถามในหัวข้อโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชี


 

8. เพิ่มฐานะผู้ทำบัญชี

ฐานะผู้ทำบัญชี แบ่งเป็น 3 ฐานะ ได้แก่

1) ฐานะพนักงานของกิจการ หมายถึง ต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทนั้น และบริษัทแต่งตั้งเป็นผู้ทำบัญชี

2) ฐานะผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หมายถึง เป็นผู้ทำบัญชีที่ไม่ขึ้น (สังกัด) ภายใต้ผู้ใด

3) ฐานะสำนักงานบริการรับทำบัญชี หมายถึง เป็นผู้ทำบัญชีในสังกัดสำนักงานบริการรับทำบัญชี และสำนักงาน

บริการมอบหมายให้เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทลูกค้าของสำนักงานบริการรับทำบัญชี


 

9. เพิ่มธุรกิจที่รับทำบัญชี

ถ้าเป็นผู้ทำบัญชี “ฐานะพนักงานของกิจการ” รายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีจะแสดงให้เนื่องจากได้กรอกข้อมูลตั้งแต่การกรอกข้อมูลในหัวข้อฐานะผู้ทำบัญชีแล้ว

แต่ถ้าเป็นผู้ทำบัญชีใน “ฐานะผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ” และ “ฐานะสำนักงานบริการรับทำบัญชี” ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งรายชื่อธุรกิจโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการ และกรอกรายละเอียดธุรกิจที่รับทำบัญชี


 

10. แนบเอกสารหลักฐาน ให้ครบถ้วน

ประกอบด้วย

1) หลักฐานการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ (ถ้าเป็นการสมัครครั้งแรกให้พิมพ์ Bill Payment ไปชำระและแนบในระบบได้เลย)

2) บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ

3) ทะเบียนบ้าน ฉบับเป็นปัจจุบัน

4) วุฒิการศึกษา

5) รูปถ่ายครึ่งตัว

หมายเหตุ เอกสารที่ส่งเป็นหลักฐานทุกฉบับ (หน้า) ต้องรับรองสำเนาโดยการรับรองสำเนากรุณาเขียนคำว่า สำเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็น และ ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง ของผู้ทำบัญชีให้ชัดเจน


11. รอตรวจสอบผล

เมื่อแนบเอกสารเรียบร้อยระบบขึ้นข้อความ “รอการอนุมัติ...”

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นระบบจะส่งข้อความอีเมล์มาถึงเรา

     -  ถ้าสำเร็จเป็นผู้ทำบัญชีโดยสมบูรณ์ ระบบจะส่งข้อความ  “...รับแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี...”

      - ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ระบบจะส่ง ข้อความ “...ไม่รับแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี เนื่องจาก....” ให้เราเข้าระบบการแจ้งรายละเอียดการทำบัญชีครั้งแรกอีกครั้งเพื่อทำการแก้ไขตามที่ระบบแจ้ง

เพียงเท่านี้ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งถ้าใครได้รับสถานะ “...รับแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี...” เรียบร้อยแล้วก็สามารถทำบัญชีได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วนั่นเอง

 

 

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและวิธีการคำนวณ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
เทคนิคการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ในรูปแบบต่างๆ