วิธีแก้ไขปรับปรุงสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ

   แน่นอนว่าทุกๆ สิ้นปี กิจการต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพื่อสำรวจว่ามูลค่าสินค้าที่เหลืออยู่มีมูลค่าตามจริงเท่าใด และบ่อยครั้งที่มักจะพบว่าจำนวนสินค้าที่นับได้จริง ไม่เท่ากับจำนวนในระบบบัญชีนั่นเอง แล้วเราจะปรับปรุงรายการ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากการตรวจนับเหล่านั้นอย่างไรดีล่ะ ?

   หลักการง่ายๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าคงเหลือ ก็คือ ควรจะปรับปรุงเพื่อให้แสดงยอดตามที่มีอยู่จริง และสินค้าคงเหลือที่ปรากฎอยู่จริงนั้น ควรแสดงยอดตรงกับการบันทึกตัดรายการทางบัญชี ซึ่งกิจการควรทำการตรวจสอบกระทบยอดรายการกับเอกสารซื้อเข้า เบิกออก หรือการสั่งขาย ว่าได้มีการลงรายการครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ มีรายการใดบ้างที่ยังไม่ได้ลงบัญชีในอดีต หรือเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการขาดหรือเกินจากรายงาน


ข้อผิดพลาดจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ แบ่งได้เป็น

 • สินค้าคงเหลือในบัญชีมีมากกว่าข้อเท็จจริง (สินค้าขาดจากรายงาน) อาจเกิดจาก
  1. ไม่รับรู้รายได้ตามข้อเท็จจริง
  2. บันทึกรายได้ แต่มิได้บันทึกต้นทุนขายทันที (กรณีวิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง – Perpetual Inventory Method)
  3. การบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด - Periodic Inventory Method  มิได้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
  4. สินค้าสูญหาย

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง

   ให้ปรับปรุงตามสินค้าคงเหลือที่มีจริงตามที่ตรวจนับได้หรือตามระบบสินค้าคงเหลือของแผนก คลังสินค้า และกิจการต้องตรวจสอบว่ามีเอกสารการขายที่ไม่ได้ลงบัญชีในอดีตหรือไม่ 

 • สินค้าคงเหลือในบัญชีมีน้อยกว่าข้อเท็จจริง (สินค้าเกินจากรายงาน) อาจเกิดจาก
  1. ไม่บันทึกรายการซื้อสินค้าตามข้อเท็จจริง
  2. สินค้าเกินเนื่องจากการนับสต๊อคสินค้า

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง

   ให้ปรับปรุงตามสินค้าคงเหลือที่มีจริงตามที่ตรวจนับได้หรือตามระบบสินค้าคงเหลือของแผนกคลังสินค้า และกิจการต้องตรวจสอบว่ามีเอกสารการซื้อที่ไม่ได้ลงบัญชีในอดตีหรือไม่


สรุป

   เป็นยังไงกันบ้างคะ วิธีการปรับปรุงสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สิ่งที่สำคัญ ที่เราควรระลึกไว้เสมอก็คือ หากปรับปรุงรายการในระบบบัญชีแล้ว อย่าลืมกระทบยอดกับระบบงานสินค้าคงเหลือด้วยนะคะ เพื่อการทำงานที่ง่ายและราบรื่นในอนาคตค่ะ

   สินค้าคงเหลือในการปฏิบัติงานนั้น มักเป็นประเด็นที่มักพบข้อผิดพลาดในการจัดทำ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า  สูญหาย ขาดจากรายงาน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่ทำให้สินค้าคงเหลือแสดงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฎ ดังนั้นควรต้องมีการวางแผนในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการรับสินค้าเข้า การเบิกจ่ายสินค้าออกไปเพื่อจำหน่าย หรือเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต และขั้นตอนของการตรวจนับสินค้าคงคลัง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นค่ะ

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
หลักการบริหารธุรกิจเพื่อให้ได้กำไร
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
พื้นฐานบัญชีต้นทุนที่นักบัญชีควรรู้