e-Withholding Tax ที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน

 

อยากสมัครใช้งานระบบ e-Withholding Tax เริ่มยังไง ?

1. ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ติดต่อธนาคารผู้ให้บริการเพื่อสมัครใช้บริการ e-Withholding Tax

 • ธนาคารกรุงไทย (KTB)
 • ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)
 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB)
 • ธนาคารธนชาต (TBANK)
 • Mizuho Bank
 • Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 • standard chartered bank

 

2. ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย นำส่งข้อมูลรายได้และภาษี ผ่านระบบของธนาคารผู้ให้บริการ

 

3. ธนาคารนำส่งข้อมูลและเงินภาษี ให้กรมสรรพากร

 

4. ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ตรวจสอบข้อมูลและ Download ใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ระบบ e-Withholding Tax

 

5. ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลรายได้และภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ระบบ e-Withholding Tax

 

 

หากต้องการรับข่าวสารดีๆ อัพเดทความรู้บัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นจากเรา สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่

 

ขอบคุณที่มา : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2021/02/introduce_to_e-wht-01.jpg

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
วิธีบริหารเงินธุรกิจที่นักบัญชีควรรู้
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
สินค้าคงเหลือกับประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจ