3 เรื่องต้องยืนยันถ้าอยากเป็นนักบัญชี

เป็นนักบัญชีไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากมาตรฐานที่อัพเดทประจำแล้ว ยังมีเรื่องทางทะเบียนที่ต้องแจ้งชื่อยืนยันตัวตนต่างๆนานา

เป็นนักบัญชีต้องยืนยันเรื่องอะไรบ้าง เรามาดูกันเลย

 

1. การขึ้นทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกค้า

ผู้ทำบัญชีต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำบัญชีหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชี

 

2. ยืนยันรายชื่อลูกค้ารับทำบัญชี และสถานภาพสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

หลังจากแจ้งรายชื่อลูกค้าแล้ว ทุกปีอย่าลืมแจ้งยืนยันรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องยืนยันให้เรียบร้อยภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปีค่ะ วัตถุประสังค์ก็เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่เคยให้ไว้ยังถูกต้องอยู่หรือไม่ และแถมพ่วงด้วยการยืนยันสถานะสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เพราะนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ทำบัญชี

กรณีที่สถานะสมาชิกหมดอายุ ท่านก็สามารถต่ออายุได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาทค่ะ

 

3. แจ้งเก็บชั่วโมง CPD

การเก็บชั่วโมงพัฒนาต่อเนื่องหรือการอบรม CPD ต้องทำภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม แต่แจ้งได้จนถึงวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป ในปัจจุบันเกณฑ์ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องต้องมีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี แบ่งเป็นวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงนะคะ

 

ทั้ง 3 เรื่องนี้นักบัญชีมือเก่าและใหม่ต้องทำความเข้าใจและยืนยันรายการต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อน deadline ซึ่งในปัจจุบันเราแจ้งขึ้นทะเบียน ยืนยันรายชื่อ สถานะ รวมไปถึงแจ้งเก็บชั่วโมงได้ที่ระบบ e-accountant ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แบบสะดวกๆ ที่เดียวเลยค่ะ ตาม link ข้างล่างนี้

http://eaccountant.dbd.go.th/e-accountant/login

 

ถ้าทำครบเรียบร้อยปิดบัญชีปีนี้เราก็ทำบัญชีได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
สรุปการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้และทิศทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและวิธีการคำนวณ