สรุปขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

นักบัญชีท่านไหนที่จบปริญญาตรีด้านบัญชีมา อยากจะขึ้นทะเบียนรับงานเป็นผู้ทำบัญชี แต่ไม่แน่ใจว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างลองมาทำความเข้าใจสรุปขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีในภาพนี้ไปพร้อมๆ กันนะคะ

จริงๆ แล้วการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายทำได้ไม่ยาก เพราะทุกวันนี้เราสามารถสมัครขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีนั้น แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ

ขั้นที่ 1 สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับขั้นนี้เรามีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ

  • ทางเลือกแรก สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ
  • ทางเลือกที่สอง ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งสองทางเลือกมีค่าธรรมเนียม 500 บาท เหมือนกันแต่การเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแบบสามัญจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง หรือได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมบางอย่างจากการเป็นสมาชิก จึงทำให้คนส่วนใหญ่นิยมเลือกทางเลือกที่ 1 คือ สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ


ขั้นที่ 2 แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทําบัญชีทางระบบ e-Accountant ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มทำบัญชี

สำหรับขั้นตอนนี้ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการแจ้งรายละเอียดลูกค้าที่เรารับทำบัญชีให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มทำบัญชี

แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าเราทำแค่ขั้น 1 ผ่านก็เป็นผู้ทำบัญชีได้เรียบร้อยแล้ว แต่จริงๆ แล้วต้องทำทั้งขั้นที่ 1 และ 2 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะถือว่าขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีถูกต้องตามกฎหมาย

และในปัจจุบันเราสามารถขึ้นทะเบียนตามขั้น 1 และ 2 นี้ได้ที่นี่

http://eaccountant.dbd.go.th/e-accountant/

หรือถ้าอยากแยกกันทำระหว่างขั้นที่ 1 ให้ไปที่นี่

https://eservice.tfac.or.th/new_fap_registration/

และขั้นที่ 2 ก็สามารถแจ้งชื่อผ่านระบบ e-Accountant ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เช่นกัน

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
หลักการบริหารธุรกิจเพื่อให้ได้กำไร
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
การจัดทำงบประมาณเงินสด เพื่อบริหารเงินในกิจการ