4 เทคนิคสร้างความสำเร็จให้สำนักงานบัญชี

หากย้อนไป 10 - 15 ปีก่อน สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเป็นอย่างมากและชื่อที่อยู่หน้าประตูบริษัทกลายเป็นจุดขายสำคัญมากกว่ารายได้โดยรวมเสียอีกชื่อเสียงที่ได้สร้างมานั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างฐานลูกค้าของบริษัท ทั้งลูกค้าและบริษัทก็จะได้รับประโยชน์กันทุก ๆ ฝ่าย

 

เมื่อก่อนนั้น เรื่องของแบรนด์และการตลาดจะถูกมองในวงที่ค่อนข้างจำกัดแบรนด์ และกิจกรรมทางการตลาดนั้นมีให้เห็นเพียงแค่ผ่านทาง หนังสือพิมพ์ หรือการ ออกข่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าดีมากแล้วในวงการการบัญชีในสมัยนั้น

 

และแล้วโลกก็เปลี่ยนไป ทุกวันนี้ บริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม กำลังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ถาโถมเข้ามา ทั้งการดูแลพนักงานที่มีอยู่ และการสรรหาคนใหม่ ๆ ที่มีความสามารถ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น blockchain และ AI กำลังเริ่มมีอิทธิพลและมีผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้า รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของตลาด กำลังจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ และบทบาทของแบรนด์จะเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของบริษัท

 

สำนักงานบัญชีที่เติบโตและประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ ไม่เพียงแค่เดินตามหลังคู่แข่ง แต่จะต้องเป็นผู้นำตลาดด้วยแบรนด์ของตัวเอง บริษัทที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต่างก็มีการสร้างประสบการณ์อย่างครอบคลุมทุกด้านที่หยั่งรากลึกในสิ่งที่แบรนด์มี สำนักงานบัญชีประเภทนี้มีการดำเนินงานที่แตกต่างจากบริษัททั่วไป พวกเขามองว่าแบรนด์เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลและกำหนดรูปแบบของธุรกิจทุกด้าน แบรนด์ไม่เพียงเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารและออกสู่ตลาด มันยังเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทปฏิบัติงานในทุก ๆ จุดเพื่อสร้างความโดดเด่นของแบรนด์ในตลาด

 

การประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย การสร้างแบรนด์ให้กับบริษัท ต้องเกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกคน อย่างไรก็ตาม เมื่อการสร้างแบรนด์ได้เริ่มขึ้นแล้ว เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ถึงการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม


เราไปดูวิธีการที่สำนักงานบัญชีจะสามารถประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำแบรนด์กันค่ะ

 

1.ลงทุน

การจะเป็นผู้นำในตลาดได้นั้น จะต้องตระหนักดีว่าแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาดถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของธุรกิจในแต่ละวัน ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นและการลงทุนอย่างไม่รู้จบ ฝ่ายการตลาดของบริษัทจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารในการกำหนดว่าแบรนด์มีส่วนช่วยอย่างไรในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

 

2.บอกเล่าเรื่องราวของบริษัท

สำนักงานบัญชีที่ประสบความสำเร็จ จะสร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ และสิ่งที่ทำให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ โดยบริษัทจะมุ่งไปยังการเล่าเรื่องที่สะท้อนมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท และบริษัทเหล่านี้มักจะสร้างจุดยืนที่ชัดเจนให้เป็นที่จดจำทั้งในมุมมองและความรู้สึก นอกจากนี้ เรื่องราวของบริษัทที่ดีจะสามารถจูงใจลูกค้าและสื่อสารได้ชัดเจนว่าบริษัทนั้นมีจุดยืนเช่นไร

 

3.การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

บริษัทที่เป็นผู้นำในวงการนั้นจะรู้ถึงความต้องการพื้นฐาน และดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงสิ่งที่จำเป็นต่อทั้งลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทเหล่านี้ยังมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และนำแนวทางที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาใช้เพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นของแบรนด์ตนเอง ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งบริษัทและลูกค้า

 

4.มองโลกดิจิทัลและแบรนด์ให้มีความสมดุล

สำนักงานบัญชีที่ดีจะรู้ได้ว่าประสบการณ์บนโลกดิจิทัลและแบรนด์บริษัทนั้นแทบจะถือเป็นสิ่งเดียวกันในโลกปัจจุบัน โดยการสร้างประสบการณ์บนโลกดิจิทัลและแบรนด์บริษัทนั้นแทบไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย โจทย์สำคัญของบริษัทในยุคปัจจุบันคือการทำให้แบรนด์มีความโดดเด่นและสร้างเรื่องราวที่น่าจดจำในโลกดิจิทัลได้


สำนักงานบัญชีที่ยึดมั่นกับหลักการข้างต้นนั้นจะสามารถทำให้ธุรกิจยืนหยัดและเป็นผลดีต่อการสร้างกำไรได้ นอกจากนี้ สำนักงานบัญชีเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับสามารถเฟ้นหามือดีมาร่วมทำงานได้ และทำให้ลูกค้ามีความประทับใจ เพราะเมื่อการสร้างแบรนด์ประสบความสำเร็จ ก็เท่ากับเป็นการเสริมสร้างมูลค่าทางการธุรกิจและเปิดโอกาสสำหรับการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เอง สำนักงานบัญชีต่างก็ต้องคำนึงถึงการดำเนินการใดๆ ที่จะสร้างให้แบรนด์เติบโต และมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยสำนักงานอาจจะลองตั้งคำถามต่าง ๆ ได้แก่

 

สำนักงานคุณต้องการปรับแต่งแบรนด์หรือไม่?

นักการตลาดที่ดีจะสามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าสำนักงานของตัวเองนั้นเป็นผู้นำ ผู้ตาม หรือเป็นผู้ถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง โดยต้องลองตั้งคำถามต่าง ๆ ได้แก่

  1. พนักงานในสำนักงานของตัวเอง ตั้งแต่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จนถึงผู้บริหาร เข้าใจถึงจุดยืนของบริษัทในการแข่งขันกับเจ้าอื่นหรือไม่ และพนักงานสามารถอธิบายถึงจุดยืนของบริษัทตัวเองได้แค่ไหน ?
  2. เรื่องราวของบริษัทของเรานั้นสามารถสร้างอารมณ์ร่วมได้หรือไม่หรือมีจุดยืน มุมมอง และบุคลิกที่สะท้อนวัฒนธรรมและค่านิยมบริษัทหรือไม่ ?
  3. เนื้อหาและเรื่องราวของบริษัทนั้นสามารถนำไปสู่ค่านิยมที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้หรือไม่ หรือเป็นเพียงการมองในจุดยืนของตนเอง?
  4. โลโก้ของบริษัทได้ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วหรือไม่ เว็บไซต์ของเราสะท้อนถึงจุดยืนของสำนักงานหรือไม่ และมีข้อมูลอัพเดทเพียงใด หรือเป็นเพียงเว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่มีความแตกต่างจากเจ้าอื่น ๆ ?
  5. สำนักงานของตัวเองนั้นล้าหลังและตามหลังสำนักงานอื่น ๆหรือไม่ หรือสามารถเป็นผู้นำเทรนด์ในด้านการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่การเสริมสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งในสำนักงานและในระบบออนไลน์ได้หรือไม่ ?
  6. สำนักงานของตัวเองนั้นประสบปัญหาในการจ้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือการเก็บพนักงานเหล่านี้ไว้กับตัวหรือไม่ ?

 

ถ้าคุณคิดว่าสำนักงานของคุณประสบกับปัญหาจากคำถามข้างบนนี้ สิ่งนี้เองอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแบรนด์ของสำนักงานบัญชีคุณนั้นจะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและได้รับผลประโยชน์จากการปรับแต่งแบรนด์ของบริษัทเอง ทั้งนี้ นักการตลาดมักจะให้ความสนใจกับการเข้าหากลุ่มผู้บริหารและอธิบายถึงความสำคัญของแบรนด์ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกในการประเมินแบรนด์ของตัวเองและนำไปสู่การเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่น ๆ วิธีนี้เองจะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้ยิ่งขึ้นถึงการปรับปรุงแบรนด์ และทำให้เกิดประเด็นที่ว่าจะทำอย่างไรให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จในธุรกิจ

 

หากไม่ยอมเสี่ยง ก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้

โดยทั่วไปแล้ว สำนักงานบัญชีก็เหมือนกับบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่จะไม่ค่อยยอมเสี่ยงและมีความล้าหลัง โดยการเปลี่ยนแปลงถือเป็นอุปสรรคที่อาจมองได้ว่าเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องการความเชื่อมั่นและปกปิดสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้

 

อย่างไรก็ดี สำนักงานบัญชีที่ยอมเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลง จะเป็นสำนักงานที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตโดยไม่ยึดติดกับชื่อเสียง สำนักงานเหล่านี้เองจะยังพร้อมที่รับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถหาทางเล่าเรื่องราวที่สะท้อนจุดยืนของแบรนด์ตัวเองได้จริงๆ ผ่านพื้นฐานและวิสัยทัศน์ที่มั่นคง โดยเมื่อคำนวณความเสี่ยงนี้แล้ว สำนักงานบัญชีที่พร้อมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างแบรนด์ที่มั่นคง จะสามารถเติบโตได้ดีกว่าและสามารถก้าวไปสู่อนาคตได้ด้วยความมั่นใจ

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก:

https://www.accountingtoday.com/opinion/how-your-accounting-firm-can-achieve-a-position-of-privilege-in-the-market?feed=00000158-20c3-d6a2-adfb-70eb31330000

source: www.thaicpdathome.com

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 2 ครั้ง