4 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในงบกระแสเงินสด

โดยปกติแล้ว ธุรกิจที่แข็งแกร่งมักจะมีการจัดการทางการเงินที่มั่นคง และมีงบกระแสเงินสดที่ดีเยี่ยมที่จะสามารถประเมินศักยภาพของบริษัทเพื่อชดเชยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ทุกธุรกิจควรจะต้องสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวก ถ้าไม่อย่างนั้นธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ก็อาจพังทลายลงได้ค่ะ

 

การคาดการณ์งบกระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจด้วยเหตุผลหลายประการ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ ถ้าไม่มีการคาดการณ์ ทีมผู้บริหารจะไม่มีวิธีวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวกับเป้าหมายของธุรกิจได้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์และคาดการณ์จะทำให้เกิดคำถามที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการเงินของบริษัท และสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่ดีรวมถึงช่วยในการจัดการที่แข็งแกร่งได้

 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราไปดูวิธีการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดบางอย่างที่ทำให้เกิดความเสียหายในการคาดการณ์กระแสเงินสด ที่นักบัญชีอย่างเราจะช่วยได้กันค่ะ


1. การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้และเจ้าหนี้

บริษัทควรกำหนดระดับบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เหมาะสมผ่านกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อนำไปสู่การคาดการณ์ในบัญชีตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยคือการเพิ่มลูกหนี้ และเจ้าหนี้ด้วยยอดขาย นั่นคือสิ่งที่นักวิเคราะห์ภายนอกนิยมทำกัน อย่างไรก็ตาม คนภายนอกไม่สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือนโยบายของบริษัทได้เหมือนกับเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหาร โดยบทเรียนสำคัญคือการตั้งระดับการขายรายวันและเลือกยอดขายที่โดดเด่น จากนั้นคอยติดตามดูอย่างใกล้ชิด และอาจจะทำในรูปแบบเดียวกันกับบัญชีเจ้าหนี้เช่นกัน


2. หนี้สินภาษีเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อนในการประมาณการกระแสเงินสด

ธุรกิจโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยชอบกับการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการเก็บภาษี และนั่นคือเหตุผลที่บริษัทจำเป็นต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและที่ปรึกษา เพื่อให้มาเจาะลึกในด้านบัญชีของบริษัทก่อนที่จะสรุปยอดรายปี ซึ่งวิธีนี้เองจะช่วยให้ปัญหาภาษีไม่เป็นเรื่องปวดหัวอีกต่อไป


3. การรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินและการลงทุน

ประเด็นนี้อาจจะต้องการความเชี่ยวชาญในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีและแม้กระทั่งนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการคาดการณ์กระแสเงินสด สิ่งเหล่านี้ยังถือว่าเป็นเรื่องยาก โดยวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับขอบเขตของงบการเงินนี้คือ การกำหนดนโยบายและทำตามแผนกลยุทธ์ในด้านการได้มาและการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและการลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืม


4. ข้อผิดพลาดในงบกระแสเงินสดที่ใหญ่ที่สุด อาจจะเริ่มต้นจากจุดสำคัญที่สุด คือ ส่วนของรายได้

งบกระแสเงินสดนั้นเกิดขึ้นได้จากปัจจัยรายได้ที่นำมาหมุนเวียนในงบดำเนินงาน และข้อผิดพลาดในการคาดการณ์รายได้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อกระแสเงินสด โดยข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุดข้อหนึ่งในการประมาณการงบกำไรขาดทุนคือ การประมาณการรายได้เกินจริง เช่น “รายได้บริษัทเติบโตขึ้น 10% ในปีที่แล้ว และเราคาดว่าจะเติบโต 12% ในปีนี้” ซึ่งวิธีเช่นนี้ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพในการคาดการณ์ธุรกิจ ทีมการเงินชั้นนำควรจะสร้างขึ้นจากปัจจัยสำคัญ เช่น การกำหนดราคา และส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ การใช้ปัจจัยดังกล่าวในการคาดการณ์ธุรกิจจะนำไปสู่คำตอบสองข้อ ได้แก่ การสร้างรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่จะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และการเปิดโอกาสให้ได้ตั้งคำถามสำคัญในการทำธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

https://www.entrepreneur.com/article/244912

source: www.thaicpdathome.com

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 2 ครั้ง