เก็บชั่วโมง CPD ไม่ครบ ต้องทำอย่างไร

“เก็บชั่วโมง CPD ไม่ครบ ต้องทำอย่างไร?” คำถามนี้ เป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีหลายๆ ท่านมักจะสอบถามเข้ามาผ่านทางเว็บไซด์ของเรา 
 
ใครที่ประสบพบเจอปัญหานี้อย่าเพิ่งเป็นกังวลไปนะคะ บทความนี้เราจึงหยิบยกเรื่องนี้มาอธิบายพร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้กันค่ะ
 
สิ่งต้องรู้
 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในแต่ละปีทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องอบรมเพื่อเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องหรือ CPD และแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามเวลาที่กำหนด
 
สำหรับผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี เว้นแต่ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือนให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในปีถัดไป 
 
ส่วนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น
1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี
 
แต่สำหรับผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ให้เก็บชั่วโมง CPD มีจำนวนชั่วโมงตามสัดส่วนของเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี หรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 

ความผิดและบทลงโทษหากอบรม CPD ไม่ครบ
 
สำหรับท่านที่งานยุ่งทั้งปีจนลืมอบรมหรืออบรมแล้วแต่ชั่วโมงยังไม่ครบตามเงื่อนไขนั้น ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันค่ะว่าถ้าหากเราอบรมซีพีดีไม่ครบแล้วจะมีความผิดในเรื่องใดบ้าง
 
  • ผู้ทำบัญชีที่อบรมพัฒนาความรู้ไม่ครบกฎหมายกำหนดถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖ (๓) ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ (๖) ต้องระวางโทษตามมาตรา ๒๗ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากได้รับหนังสือแจ้งท่านต้องชำระค่าปรับ และเมื่อชำระค่าปรับแล้วต้องอบรมชดเชยส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน

 


วิธีการแก้ไข
เมื่อทราบถึงความผิดและบทลงโทษแล้ว ทีนี้เรามาดูกันค่ะ ว่าวิธีการแก้ไขจะต้องทำอย่างไรบ้าง
  • สำหรับผู้ทำบัญชี เราแนะนำว่าอย่ารอจนได้รับหนังสือจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อไปจ่ายค่าปรับนะคะ สิ่งที่ท่านควรทำลำดับแรกเมื่อรู้ตัวว่าอบรมไม่ครบก็คือ ควรจะรีบหาคอร์สเรียนและเก็บชั่วโมงอบรมชดเชยให้ครบถ้วนและแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีที่ link นี้ทันทีค่ะ
ยกตัวอย่างเช่น หากท่านขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีและลืมอบรมในปี 2560 และ 2561 จากนั้นท่านรู้ตัวอีกทีในระหว่างปี 2562 จำนวนชั่วโมงที่ท่านต้องอบรมในปี 2562 จะเป็น
12 ชม. (ชดเชย 2560) + 12 ชม. (ชดเชย 2561) + 12 ชม. (2562)  = 36 ชั่วโมง
 
  • ในส่วนของผู้สอบบัญชี วิธีแก้ปัญหาจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าผู้ทำบัญชีพอสมควรค่ะ เพราะการที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในฐานะ CPA พูดง่ายๆ ก็คือ งบที่ผู้สอบบัญชีเซนต์ไปในระหว่างที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของสภานั้นก็อาจจะขาดความน่าเชื่อถือก็เป็นได้ 
ดังนั้น วิธีแก้ไขปัญหานี้ คือ ต้องรีบอบรม CPD ชดเชยตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และท่านจะต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชี

• หนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น Download

• หนังสือมอบอำนาจ Download พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีและรับรองสำเนาถูกต้อง

• หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล Download

• แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(ผส.10) Download 

• สำเนาหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาทุกหลักสูตร

ผู้สอบบัญชีสามารถนำส่งหลักฐานดังกล่าวได้ที่สภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 1 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ สภาวิชาชีพบัญชี (ส่วนทะเบียน) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีควรระลึกไว้เสมอนะคะว่าจะต้องยื่นหนังสือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์จำเป็นนั้นได้สิ้นสุดลง เพราะหากยื่นช้าไปกว่านั้นสภาวิชาชีพบัญชีอาจมี คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติเพิ่มเติมก็เป็นได้ค่ะ 
 
อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ คงเห็นได้ว่ากรณีผู้สอบบัญชีหรือ CPA ที่ลืมอบรม CPD ให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดนั้น การไปอบรมชดเชยแล้วยื่นชั่วโมงเพิ่มเติมก็ยังไม่เพียงพอ เพราะผู้สอบบัญชีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมจำนวนมาก และอาจจะถูกพักใช้ใบอนุญาตก็เป็นได้ค่ะ อย่างงี้ไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงลืมอบรมเลยใช่มั้ยล่ะคะ

ตารางสรุป
ก่อนที่จะจบบทความนี้ไป เราขอสรุปเป็นตารางการแก้ปัญหาเมื่อยื่นชั่วโมง CPD ไม่ครบ โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ให้ท่านลองทำความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะ

สุดท้ายนี้ ขอฝากไว้สั้นๆ ละกันค่ะ กับคำพูดที่ว่า “การได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นยากแล้ว การที่จะรักษาไว้ซึ่งใบประกอบวิชาชีพฯ นั้นยิ่งอยากกว่า” แต่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปนะคะ เพราะทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขเสมอ 
หากท่านใดถูกใจบทความนี้อย่าลืมกดให้คะแนนและ share ส่งต่อให้เพื่อนๆ เพื่อแบ่งปันความรู้กันค่ะ และถ้าไม่อยากพลาดการเก็บชั่วโมงในปีนี้อย่าลืมสมัครเข้าอบรม CPD ออนไลน์กับเราได้ที่นี่นะคะ

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก:
http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66893
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
หลักการบริหารธุรกิจเพื่อให้ได้กำไร