ผู้สอบบัญชีมีเฮ หนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bank Confirmation) จะเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย

 

   ในเร็วๆ นี้ผู้สอบบัญชีจะสามารถขอหนังสือรับรองหรือ Bank Confirmation จากสถาบันการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว

   เมื่อวันที่ 29 ตค. 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับสถาบันทางการเงินและภาคธุรกิจในประเทศไทย ได้ร่วมมือกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการพัฒนา “โครงการหนังสือรับรองทางการเงินผ่านระบบบล็อกเชน (Bank Confirmation on Blockchain)”

   โดยการนำกระบวนการการออกหนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Confirmation) มาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี Blockchain เพื่อเข้ามาสนับสนุนการทำงานของผู้สอบบัญชีและธนาคารในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

   เทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกรรมและการขอข้อมูลจากธนาคารและสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล

   ขณะที่ผู้สอบบัญชีและสถาบันการเงินสามารถเชื่อมต่อเข้ามาใช้บริการ blockchain ผ่าน website ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน

   หนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bank Confirmation) จะช่วยสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือในแก่ผู้ใช้บริการระบบ ช่วยขยายศักยภาพเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

   โดยสรุปแล้ว หาก หนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bank Confirmation) ผ่านระบบบล็อกเชน เกิดขึ้นในประเทศไทยจริง จะมีผลดีกับทั้งผู้สอบบัญชี ธนาคาร และนักลงทุน ดังนี้

  • ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลจากธนาคารได้อย่างรวดเร็ว
  • แก้ปัญหาของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคาร
  • ช่วยลด operation cost ของธนาคารในการตรวจสอบลายเซ็นบนเอกสารมอบอำนาจของบริษัท
  • ลดขั้นตอนและกระบวนการภายในของธนาคารในการขอยืนยันข้อมูลทางการเงิน
  • เพิ่มความโปร่งใสและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

   โครงการหนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bank Confirmation) ผ่านระบบบล็อกเชน  น่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในไตรมาส 3 ปี 2564

   ในช่วงระหว่างนี้ผู้สอบบัญชีอย่างเราก็เฝ้ารอใช้งานอย่างใจจดใจจ่อ หากมีการเปิดใช้งานเป็นการทางเมื่อไร Thai CPD at Home จะมาอัพเดทให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่ง Bank Confirmation อย่างไรให้ได้รับกลับชัวร์

 

 

ขอบคุณที่มา:

https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8579&NewsNo=207&NewsYear=2563&Lang=TH&fbclid=IwAR1_64haOGWGVes5xoV_KFAn-tyqfp8zxd6E5NAEyvU_-x8BvmO3CHdj90Q

Tag -
source: www.thaicpdathome.com