3 ทักษะของนักบัญชียุคดิจิตัล ที่ไม่ควรมองข้าม

ยุคนี้เป็นยุคที่หลากหลายสาขาอาชีพมีการปรับตัวที่สูงมากและเป็นการปรับตัวที่ต้องสอดคล้องกับความเป็นยุคดิจิตัล และนักบัญชีเองก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติของนักบัญชียุคใหม่ที่ควรมี

1.การทำงานร่วมกับเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทกับผู้คนอย่างมาก ทั้งในรูปแบบโปรแกรมการทำงาน การรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดีย  หรือเทคโนโลยีAI เองก็ตาม นักบัญชีก็ควรมีการปรับตัวให้เข้ากับปัจจุบันด้วยเช่นกัน หากมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยี หรือAI ก็จะทำให้นักบัญชีสามารถทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากในบางส่วนออกไปได้ด้วยเช่นกัน

2.ความรู้ความเข้าใจทางด้านธุรกิจยุคใหม่

ด้วยความที่มีธุรกิจรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ นักบัญชีจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าในในธุรกิจยุคใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อแสดงความสามารถในการตอบโจทย์ของผู้ประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง หากมีความรู้ความเข้าใจในประเภทธุรกิจยุคใหม่เหล่านี้ จะส่งผลให้การทำงานมีความราบรื่นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักบัญชีจัดการงานได้เป็นระบบตามรูปแบบธุรกิจนั้นๆได้อีกด้วย

3.การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานทุกประเภท และทุกอาชีพ คือการสื่อสารที่ดี

ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยย่นระยะเวลาการทำงานและการสื่อสารลงได้ เช่น การสื่อสารผ่าน email, Line หรือ messenger เป็นต้น

หากนักบัญชีไม่มีการปรับตัวในการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ อาจจะทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบกับตำแหน่งอื่นๆได้ การปรับตัวในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากในบางองค์กรอาจจะมีการรับ - ส่งเอกสาร หรือข้อมูลการทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะช่วยให้การดำเนินการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
ภาษีเบื้องต้นและงบการเงินที่กิจการควรรู้
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
วิธีจัดทำงบกระแสเงินสด Step-by-Step